Kestäviä kassiratkaisuja

S-ryhmä on sitoutunut vähentämään muovikassien ja -pussien kulutusta osana Kaupan liiton ja ympäristöministeriön Green Deal -sopimusta.

HOK-Elanto on mukana Green Deal -sopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää muovijätettä ja merten roskaantumista ja että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa.

Muun muassa näin:

- hedelmä- ja vihannesosastolla on tarjolla kestopusseja (maksullinen), kompostoituvia pusseja ja paperipusseja pienten muovipussien rinnalla
- kassoilla ei ole näkyvillä kompostoituvia pussirullia
- kassoilla ostosten pakkaamiseen on vaihtoehtoina kestokassi, kompostoiva kassi, paperikassi ja muovikassi

S-ryhmässä asiakkaiden panos näkyi nopeasti:

- pienten muovisten pussien määrä vähentyi huomattavasti
- kompostoituvien biohevipussien osuus pikkupusseista kasvoi vuonna 2018 noin seitsemän prosenttia
- kestohevipusseja myytiin vuonna 2018 yli 200 000 kappaletta
- vuonna 2018 muovikasseja myytiin viisi miljoonaa kappaletta vähemmän kuin edellisvuonna
- paperikassien suosio kasvoi 36 prosenttia
- muovisten kestokassien myynti kasvoi 32 prosenttia
- biohajoavien kassien myynti kasvoi 55 prosenttia
HOK-Elanto on myös mukana tukemassa Suomen ensimmäistä muovikassittomaksi kaupungiksi pyrkivää Keravaa.

Omien kassitottumusten seuranta on nyt helppoa, sillä kassiostoksia voi tarkastella osana S-mobiilin Omat ostot -palvelua. Kassiseurannassa näkee kuukausi- ja vuositasolla ostettujen kassien määrän ja jaottelun siitä, moniko kasseista oli muovikassi, paperikassi, biohajoava kassi tai kestokassi.