Vaalityö HOK-Elannon toimipaikoissa keväällä 2021

HOK-Elannon vaalilinjauksen tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden sujuva, häiriötön ja turvallinen asiointi myymälöissä. Turvallisuusnäkökulma korostuu erityisesti nyt koronapandemian aikana.

09.04.2021

HOK-Elanto on asiakkaidensa omistama vastuullinen yritys, jonka hallinnossa on edustettuna lähes kaikki poliittiset puolueet. Jo tästä syystä HOK-Elannossa suhtaudutaan lähtökohtaisesti positiivisesti demokraattisen päätöksenteon pohjana oleviin vaaleihin ja niihin liittyvään vaalityöhön.

HOK-Elannon vaalilinjauksen tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden sujuva, häiriötön ja turvallinen asiointi myymälöissä. Turvallisuusnäkökulma korostuu erityisesti nyt koronapandemian aikana. Keskeistä on myös se, että haluamme kohdella kaikki poliittisia ryhmiä ja muita ehdokaslistoja tasapuolisesti.

Vaalityöhön liittyvä ohjeistus:

  • Vaalityötä voi tehdä vain HOK-Elannon omassa omistuksessa olevien kiinteistöjen ulkoalueilla koronapandemian torjunnan vaatimat turvavälit huomioiden (kampanjointi sisätiloissa ei ole mahdollista). Turvallisuussyistä ABC-asemien parkkipaikoilla ei voi järjestää vaalitilaisuuksia.
  • Pääsääntönä HOK-Elannon toimialueella on, että kun ehdokas haluaa kampanjoida jossain tietyssä toimipisteessä, hänen on oltava yhteydessä toimipaikan päällikköön. Vaalityö suunnitellaan siis yhdessä kunkin toimipaikan esimiehen kanssa. Poikkeuksena Vantaan alueella sijaitsevat toimipaikat: siellä kampanjointipaikat ja -ajat HOK-Elannon omissa kiinteistöissä sijaitsevissa toimipaikoissa jaetaan kokeiluluontoisesti keskitetysti. Muutoksesta on jo informoitu Vantaan vaaleissa mukana olevia poliittisia ryhmiä ja muita toimijoita.
  • Kauppakeskuksissa vaalityön toimintaperiaatteista päättää aina kauppakeskus.
  • Asiakkaiden turvallisen asioinnin varmistamiseksi ei esimerkiksi inva-autopaikkoja saa ottaa pois käytöstä eikä kulkuväyliä tukkia.
  • Mikäli samaan aikaan on tulossa useampi samanaikainen vaalipromootio, niiden sijoittamisessa varmistetaan, että turvavälit säilyvät myymälään kuljettaessa.
  • Vaalityötä tekevät henkilöt eivät voi käyttää henkilökunnan käyttöön osoitettuja tiloja ja heitä muistutetaan myös myymälätiloissa liikkuessa maskisuosituksesta.
  • HOK-Elannon ja S-ryhmän sisäisiä viestintäkanavia (mm. Workplace, sähköposti, ilmoitustaulut) ei saa käyttää vaalityöhön. HOK-Elannon jäsenrekisterin tietoja emme myöskään voi luovuttaa vaalityön käyttöön.

Lisätietoja: maija.ratia-lahti@sok.fi
Lisätietoja koronaohjeistuksesta: satu.kattilamäki@sok.fi