Sairauskassa

HOK-Elannon sairauskassa on työnantajan ja henkilökunnan tasaväkisesti hallitsema vakuutuskassa. Sairauskassa myöntää jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Uudet työntekijät liitetään kassan jäseniksi, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Lomakkeet

Päivärahat ja erityishoitoraha
  • Sairauspäivärahahakemus, SV 8
  • Osasairauspäivärahahakemus, SV 8
  • Selvitys tapaturmasta, SV 143
  • Vanhempien etuudet, SV 15
  • Äidin vanhempainetuushakemus, SV 9
  • Isän vanhempainetuushakemus, SV29a
  • Erityishoitorahahakemus, SV 89

Hakuajat löydät hakemuksesta. Hakemukset ja hakuajat löydät myös http://www.kela.fi/

Sairaanhoitokorvaukset, matkat ja lääkeasiat
  • Sairaanhoitokorvaushakemus, SV 127
  • Matkakorvaushakemus, SV 4
  • Lääkekorvaushakemus, SV 178

Hakuaika on kuusi kuukautta maksun suorittamisesta.