Sairauskassa

Lomakkeet

Päivärahat ja erityishoitoraha
  • Sairauspäivärahahakemus, SV 8
  • Osasairauspäivärahahakemus, SV 8
  • Selvitys tapaturmasta, SV 143
  • Äidin vanhempainetuushakemus, SV 9
  • Isän vanhempainetuushakemus, SV29a
  • Erityishoitorahahakemus, SV 89

Hakuajat löydät hakemuksesta. Hakemukset ja hakuajat löydät myös http://www.kela.fi/

Sairaanhoitokorvaukset, matkat ja lääkeasiat
  • Sairaanhoitokorvaushakemus, SV 127
  • Matkakorvaushakemus, SV 4
  • Lääkekorvaushakemus, SV 178

Hakuaika on kuusi kuukautta maksun suorittamisesta.