Sairauskassa

HOK-Elannon sairauskassa on työnantajan ja henkilökunnan tasaväkisesti hallitsema vakuutuskassa. Sairauskassa myöntää jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Uudet työntekijät liitetään kassan jäseniksi, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Ajankohtaista

ePassi ja sairauskassan edut

HOK-Elanto otti ePassin käyttöön työntekijöilleen 1.8.2021.

Sairauskassa ei korvaa e-Passilla maksettuja sairaanhoidon kustannuksia. Työnantajan ohjeistuksen mukaan hyvinvointipalveluja ei voida yhdistää sairauskassan etuihin.

ePassia voit käyttää kuitenkin hyvinvointipalveluiden osalta esimerkiksi hierontaan, koska hieronta ei kuulu sairauskassan korvattaviin etuihin.

Lisätietoja:
HOK-Elannon sairauskassa p. 010 76 60150 ma-pe klo 9-13

27 elokuuta, 2021

Sopimus Apteekkariliiton kanssa 1.1.2021 alkaen

Sairauskassa on solminut laskutussopimuksen Apteekkariliiton kanssa. Sopimus on valtakunnallinen.

Missä päin Suomea liikutkin ja joudut ostamaan lääkkeitä, niin saat Kela-korttia näyttämällä (kortin kääntöpuolella merkintä ¨työpaikkakassa arbetsplatskassa 48014¨) sairausvakuutuslain mukaiset lääkkeet 30 % omavastuuosuudella.

Alkuomavastuun 50 euroa jäsen maksaa kokonaan itse.

29 joulukuuta, 2020

Sääntömuutokset 1.1.2021 alkaen

Sairauskassan edustajiston kokous pidettiin 18.11.2020. Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen sääntömuutosesitykset muun muassa seuraavista sääntökohdista.

8 § Vakuutusmaksut

Sairauskassan jäsenyys ja jäsenmaksun perintä alkaa seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien, kun työsuhde on jatkunut 6 kuukautta.

Tämä koskee työntekijöitä, joilla työsuhde alkaa 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Jos työsuhde on alkanut 31.12.2020 tai ennen sitä, jäsenmaksun perintä ja jäsenyys alkavat seuraavan kalenterikuukauden alusta, kun työsuhde on jatkunut 4 kuukautta.

14 §:n lisäetuuksiin lisäys:

Korvataan 70 prosenttia HOK-Elannon työterveyslääkärin määräämästä psykologin tai psykoterapeutin antamasta lyhytpsykoterapiasta. Lisäetuutena suoritettavan korvauksen määrä on enintään 800,00 euroa jäsentä kohti kalenterivuodessa.

17 §

Kassan vastuu lisäetuuksien osalta alkaa seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien sen jälkeen, kun työsuhde on jatkunut 6 kuukautta ja päättyy jäsenyyden päättyessä.

Jos henkilön työsuhde on alkanut 31.12.2020 tai sitä ennen, vastuu lisäetuuksien osalta alkaa seuraavan kalenterikuukauden alusta sen jälkeen, kun työsuhde on jatkunut 4 kuukautta ja päättyy jäsenyyden päättyessä.

Finanssivalvonta on vahvistanut 11.12.2020 antamallaan päätöksellä sääntömuutokset alkamaan 1.1.2021.

Lyhytpsykoterapiasta voi saada korvauksen vain, jos terapia toteutetaan Terveystalossa.

29 joulukuuta, 2020