Sairauskassa


HOK-Elannon sairauskassa on työnantajan ja henkilökunnan tasaväkisesti hallitsema vakuutuskassa. Sairauskassa myöntää vakuutetuilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Uudet työntekijät liitetään kassan vakuutetuksi, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Edustajisto ja hallitus

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksena toimivalla edustajiston kokouksella.
Edustajiston toimintakausi on kolme kalenterivuotta.
Kassan vakuutetut valitsevat edustajistoon ammattiryhmittäin vähintään 10 edustajaa ja varaedustajaa.

Kassan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen valitsee edustajiston kokous. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Edustajisto toimikaudelle 2022 – 2024