Hallinto


TIetoa HOK-Elannon hallinnosta

Osuuskaupan erityispiirteitä on asiakasomistajien keskuudestaan valitsema edustajisto, sekä edustajiston keskuudestaan valitsema hallintoneuvosto. Hallintoneuvosto puolestaan valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan.

HOK-Elannon asiakasomistajat omistavat osuuskauppansa – kukin yhtä suurella osuudella. Asiakasomistajat ovat tietoisesti liittyneet osuuskaupan jäseniksi ja tehneet samalla sijoituksen osuuskaupan pääomaan maksamalla osuusmaksun. HOK-Elannon toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajillemme, toimialueellamme, eli Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Vantaan alueella.

Edustajisto

Edustajisto käyttää HOK-Elannossa asiakasomistajille kuuluvaa ylintä päätösvaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

HOK-Elannon asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajistoon 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Vuoden 2020 vaaleissa (26.3.-6.4.) valittiin uusi edustajisto seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Edustajistoryhmien tuki

HOK-Elannon edustajistossa ja vaaleissa ovat mukana lähes kaikki toimialueella vaikuttavat poliittiset ryhmittymät. HOK-Elanto myös tukee näitä ryhmiä rahallisesti ja tuen suuruus määräytyy edustajiston voimasuhteiden mukaisesti. Tuki on aina vastikkeellista ja se suunnataan lehti-ilmoitteluun ja verkkojulkaisuihin, joiden hinnoittelu voidaan todentaa mediakortin tai vastaavan avulla.

Yksittäisiä ehdokkaita ei tueta, vaan tuki annetaan paikallisjärjestöjen osoittamaan kohteeseen, joka ei ole ristiriidassa HOK-Elannon eettisten periaatteiden kanssa. Järjestöt puolestaan ovat keskeisessä roolissa edustajistovaalien ehdokasasettelussa, jossa äänestysaktiviteetin nostamiseksi pyritään saamaan ehdolle riittävästi uskottavia ehdokkaita.

HOK-Elannon edustajiston pöytäkirjat
Edustajistoryhmien tuki 2019-2023

Edustajisto 2020-24

Alanen Outi, näyttelijä, ensihoitaja (AMK), Helsinki
Alanko-Kahiluoto Outi, kansanedustaja, filosofian tohtori, Helsinki
Alén Sini, varhaiskasv. opettaja, Vantaa
Anttila Maija, sairaanhoidon opettaja, Helsinki
Arajärvi Pentti, professori, Helsinki
Asko-Seljavaara Sirpa, professori, Helsinki
Autio Minna, professori, Helsinki
Backlund Lotta, yrittäjä, Helsinki
Bryggare Arto, kauppat. kandidaatti, Helsinki
Ebeling Mika, pastori, raamattukouluttaja, Helsinki
Eklund Tarja, leipomotyöntekijä, Vantaa
Finne-Elonen Laura, erikoislääkäri, specialläkare, Helsinki
Harakka Timo, ministeri, kansanedustaja, Helsinki
Hassan Ahmad Noor, merkonomi, Helsinki
Heinäluoma Eveliina, kansanedustaja, yhteiskuntat. maisteri, Helsinki
Heinämaa Mari, sairaanhoitaja, Helsinki
Honkasalo Veronika, kansanedustaja, nuorisotutkija, Helsinki
Juvonen Arja, geronomi (AMK), kansanedustaja, Espoo
Järvinen Jukka, päihdetyöntekijä, sosionomi, Helsinki
Kairenius Topi, panimoyrittäjä, hyönteiskokki, Helsinki
Kaleva Atte, yrittäjä, Helsinki
Karjalainen Anne, rehtori, Kerava
Karttunen Pasi, sopimusasiantuntija, Hyvinkää
Kauma Pia, kansanedustaja, kauppat. maisteri, Espoo
Kiljunen Kimmo, valtiot. tohtori, kansanedustaja, Vantaa
Kivelä Mai, kansanedustaja, Helsinki
Kolu Harry, myyjä, Espoo
Kontula Anna, kansanedustaja, sosiologi, Tampere
Kostama Rita, yrittäjä, tradenomi, Järvenpää
Krohn Irina, teatteritaiteen maisteri, Helsinki
Kähärä Sirkka-Liisa, sairaanhoitaja (AMK), suunnittelija, Vantaa
Laaninen Timo, pastori, hallintot. maisteri, Helsinki
Laiho Mia, kansanedustaja, lääketieteen tohtori, Espoo
Laukkanen Antero, kansanedustaja, sosiaalineuvos, Espoo
Laurikainen Samuli, luomuviljelijä, Helsinki
Lohikoski Pia, kansanedustaja, valtiot. maisteri, Kerava
Månsson Björn, journalist, pensionär, Helsinki
Nieminen Pinja, sos.alan suunnittelija, Espoo
Niikko Mika, kansanedustaja, Vantaa
Paavolainen Sara, näyttelijä, Helsinki
Peltokorpi Terhi, kätilö (AMK), kasvatust. maisteri, Helsinki
Peltonen Eemeli, eduskunta-avustaja, valtiot. kandidaatti, Järvenpää
Raatikainen Mika, rikosylikonstaapeli, Helsinki
Rainio Jaakko, rehtori, Hyvinkää
Rantanen Mari, kansanedustaja, ensihoitaja, Helsinki (31.7.2023 saakka)
Reinikainen Pekka, lääkäri, Helsinki
Rihtniemi Suvi, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Helsinki
Rydman Wille, kansanedustaja, valtiot. maisteri, Helsinki
Sarkomaa Sari, kansanedustaja, terveydenh. maisteri, Helsinki
Saukkonen Lea, meteorologi, Helsinki
Selin Ann, eMBA, johdon neuvonantaja, Helsinki
Särkijärvi Jouni, arkkitehti, Espoo
Tallqvist Tarja, dokumenttiohjaaja, lähihoitaja, Espoo
Maiju Tapiolinna, sairaanhoitaja, Nurmijärvi (1.8.2023 alkaen)
Tuohino Anita, ryhmäpäällikkö, Vantaa
Tuomioja Erkki, kansanedustaja, valtiot. tohtori, Helsinki
Uotila Kari, eläkeläinen, Espoo
Vahasalo Raija, rehtori, kasvatust. maisteri, Kirkkonummi
Vanhanen Matti, eduskunnan puhemies, Nurmijärvi
Vepsä Sinikka, sairaanhoitaja, Helsinki
Värmälä Johanna, sairaanhoitaja (YAMK), erityisasiantuntija, Espoo

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto edustaa asiakasomistajia. Sen tehtävänä on valvoa HOK-Elannon hallintoa ja toimintaa, joita hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat. Lisäksi se toimii päätöksentekofoorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Hallintoneuvosto muun muassa vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat, päättää toiminnan taikka organisaation olennaisista muutoksista sekä valitsee osuuskaupan hallituksen ja nimittää toimitusjohtajan.

HOK-Elannon hallintoneuvostossa on 18 jäsentä, joista henkilöstö on nimennyt kaksi. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallintoneuvosto 2024:

Heli Puura, puheenjohtaja, OTK, eMBA
Sari Sarkomaa, 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja, THM
Irina Krohn, 2. varapuheenjohtaja, TeM
Arto Bryggare, kauppatiet. kand.
Atte Kaleva, kansanedustaja (26.4.2023 alkaen)
Anne Karjalainen, FM, rehtori
Kimmo Kiljunen, VTT
Roope Kämppi, ravintolajohtaja (henkilöstön edustaja)
Mia Laiho, kansanedustaja, LT
Christa Pessi, päätyösuojeluvaltuutettu (henkilöstön edustaja)
Mika Raatikainen, erityisasiantuntija
Antti Rantalainen, yrittäjä
Pekka Reinikainen, lääkäri
Anu Suoranta, valtiotieteiden tohtori
Kaarin Taipale, kaupunkitutkija, tekniikan tohtori
Anita Tuohino, ryhmäpäällikkö, eläkkeellä
Kari Uotila, eläkkeellä
Johanna Värmälä, erityisasiantuntija

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on edistää HOK-Elannon etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä.

Hallitus muun muassa päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet, investoinnit, taloudelliset vuositavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat sekä johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa.

HOK-Elannon hallituksessa on toimitusjohtajan lisäksi kuusi muuta hallintoneuvoston nimittämää jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus 2024:

Veli-Matti Liimatainen, puheenjohtaja, toimitusjohtaja
Jaakko Aspara, professori
Tuula Entelä, OTK, ekonomi
Taru Keronen, toimitusjohtaja
Pekka Laaksonen, KTM
Reetta Peltola, Managing Director
Markku Uitto, toimitusjohtaja