Edustajistovaalit 2024


HOK-Elannon edustajiston vaalien äänestys alkaa 10.4. klo 9!

HOK-Elannon edustajistovaalien äänestysaika on 10.-22.4.2024!

HOK-Elannon edustajistovaalien vaalikone on avattu, voit etsiä itsellesi sopivan ehdokkaan oheisen linkin kautta. Vaalikoneen lisäksi kaikki ehdokkaat löytyvät myös äänioikeutetuille postitetusta vaaliaineistosta ja oheisen saavutettavan ehdokasluettelon kautta.

Vaalikoneeseen

Äänestämään (toiminnassa 10.4.2024 klo 9 alkaen)

Voit äänestää netissä 10.4.2024 klo 9 alkaen. Jos äänestät postitse, jätä palautuskuori kirjelaatikkoon viimeistään 22.4.

Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet HOK-Elannon 15 vuotta täyttäneet jäsenet. Mikäli et ole HOK-Elannon vaan jonkun toisen osuuskaupan jäsen, tai et ole itse jäsen vaan sinulla on rinnakkaiskortti, sinulla ei valitettavasti ole äänioikeutta. Jäsenyyden voit tarkistaa osoitteessa: https://s-kayttajatili.fi/asiakasomistajuus ja S-mobiilissa (Minä > Asetukset > Omat tiedot > Asiakasomistajataloutesi tiedot).

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa äänestäneiden kesken arvotaan rahanarvoisia palkintoja! 

Kaikkien äänestäneiden henkilöjäsenten kesken suoritetaan arvonta, jossa kolme äänestäjää voi voittaa vuoden ruoat (à 12 000 euroa S-ryhmän lahjakortteina). Lisäksi vain verkossa äänestäneiden kesken arvotaan 50 HOK-Elannon ravintolalahjakorttia (à 100 euroa).

Osallistuminen vaaliarvontoihin tapahtuu automaattisesti. Halutessaan äänestäjä voi ilmoittaa, ettei hän osallistu arvontaan. 

Vaaleissa valitaan osuuskaupan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 60-jäseninen edustajisto sekä edustajiston varajäsenet neljäksi vuodeksi. Vaalien varsinainen äänestysaika on 10.-22.4.2024. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet HOK-Elannon jäsenet. Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2023.

Vaalien arvontarekisteri löytyy oheisen linkin kautta, ja edustajistovaalirekisteri oheisen linkin kautta. Arvonnan säännöt löytyvät oheisen linkin kautta.

Edustajiston vaalit 2024

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaalit 2024

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 60-jäseninen edustajisto sekä edustajiston varajäsenet neljäksi vuodeksi.

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet Helsingin Osuuskauppa Elannon jäsenet. Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2023.

Äänestysaika on 10.4.2024-22.4.2024.

Äänestää voi sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuneena taikka postitse.

Äänestysaineisto postitetaan äänioikeutetuille jäsenille äänestysajan alkamiseen mennessä asiakasomistajarekisterissä olevaan osoitteeseen Suomessa. Osuuskaupan jäsenten osoitetiedot päivitetään automaattisesti väestötietojärjestelmästä, ellei henkilö ole kieltänyt osoitteensa luovuttamista. Tarvittaessa jäsen voi tarkistaa asiakasomistajarekisteriin merkityn osoitteensa S-mobiilista, puhelimitse HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelusta tai sähköisesti tunnistautuneena osoitteesta https://s-kayttajatili.fi.

Äänestysohjeet annetaan äänestysaineistossa, ja ne löytyvät äänestysajan alkaessa myös
HOK-Elannon vaalisivuilta https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Lisätietoja saa HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelusta sähköpostilla hok-elanto.vaalit@sok.fi tai puhelimitse 010 76 60289 (ma-pe klo 9-16, puhelun hinta pvm/mpm).

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO

S-vaalilautakunta

Fullmäktigeval i Helsingfors Handelslag Elanto 2024

I fullmäktigevalet i Helsingfors Handelslag Elanto väljs enligt handelslagets stadgar och valordning fullmäktige med 60 ledamöter samt suppleanter för fullmäktige för fyra år.

Röstberättigade i valet är alla som senast 31.12.2023 anslutit sig som medlemmar i Helsingfors Handelslag Elanto. Personmedlemmar ska ha fyllt 15 år senast 31.12.2023.

Röstningen pågår 10.4.2024-22.4.2024.

Det går att rösta via internet, identifiering med hjälp av webbankskoder eller mobilcertifikat eller per post.

Röstningsmaterial skickas innan röstningen börjar per post till de röstberättigade medlemmarnas adresser i Finland enligt ägarkundsregistret. Handelslagsmedlemmarnas adressuppgifter uppdateras automatiskt via befolkningsdatasystemet, med undantag av medlemmar som har förbjudit utlämnande av sina uppgifter. Vid behov kan medlemmen kontrollera sin adress som finns angiven i ägarkundsregistret i S-mobil, per telefon HOK-Elantos Ägarkundstjänst eller efter elektronisk identifiering via https://s-kayttajatili.fi.

Anvisningar för kandidatnominering finns på HOK-Elantos valwebbplats på https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Röstninganvisningar ges i röstningsmaterialet, och anvisningarna finns också i början av röstningsperioden från HOK-Elantos valwebbplats på https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Mer information via HOK-Elantos Ägarkundstjänst e-post hok-elanto.vaalit@sok.fi
eller telefon 010 76 60289 (mån.-fre. kl. 9-16, lna/mta).

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTO

S-valnämnden

Vaalien tulokset 2020

Ehdokaskohtaiset tulokset löydät oheisen linkin kautta: 2020 vaalitulos vertausluvun mukaisessa järjestyksessä.