Ehdokkaalle


HOK-Elannon edustajistovaalien äänestysaika on päättynyt!

HOK-Elannon edustajiston vaalien äänestysvaihe järjestettiin 10.-22.4.2024. Vaalien tulos ja palkintojen voittajat julkaistaan myöhemmin näillä sivuilla.

Ehdokasasetteluun liittyvät usein kysytyt kysymykset

Vaalien ehdokasasettelu järjestetään 15.1.-15.2.2024. Äänestysaika on 10.4. - 22.4.2024. Täältä löydät tarkemmat tiedot ehdokkaaksi asettumisesta.

HOK-Elanto on suomalainen osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen. Jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa käyttää vaaleilla valittu edustajisto. Edustajiston vaaleissa 2024 edustajistoon valitaan 60 varsinaista jäsentä ja 60 varajäsentä kaudelle 2024-2028

Vaalien ääntenlaskennasta vastaa vaalien yhteistyökumppani Edita Prima Oy. Vaaleissa annetut sähköisesti ja postitse annetut äänet lasketaan ja niistä muodostuu vaalien tulos.

HOK-Elannon edustajisto valitaan suhteellisella vaalitavalla. Jokaisen ehdokkaan tulee olla jollakin ehdokaslistalla. Ääni annetaan ehdokkaalle, mutta läpipääsyyn vaikuttaa sekä ehdokkaan itse saamat äänet että koko ehdokaslistan ja mahdollisen vaaliliiton äänimäärä.

Tulokset julkaistaan 3.5.2024 osoitteessa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto, kun S-vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen.

HOK-Elannon vaaleissa edustajistoon valitaan osuuskaupan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 60 varsinaista jäsentä ja 60 varajäsentä neljäksi vuodeksi.

Voit tarkistaa tietosi S-mobiilista tai S-käyttäjätililtä. Mikäli siellä näkyy HOK-Elannon jäsenyyden liittymispäivä ja maksetun osuusmaksun määrä, olet HOK-Elannon jäsen. Voit myös tarkistaa tietosi olemalla yhteydessä Asiakasomistajapalveluun sähköpostitse hok-elanto.vaalit@sok.fi tai puhelimitse 010 76 60289, ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm).

Vaalikelpoinen edustajistoon eli kelpoinen asettumaan ehdokkaaksi on jokainen viimeistään 31.12.2023 HOK-Elannon jäseneksi hyväksytty, 100 euron osuusmaksun kokonaan maksanut henkilöjäsen, joka on täyttänyt 18 vuotta vaalien alkaessa 10.4.2024. Ehdokkaaksi voi asettua vasta sen jälkeen, kun ehdokaslistan asiamies on perustanut ehdokaslistan sähköiseen ehdokasjärjestelmään. Ehdokas ei voi itse toimia ehdokaslistan asiamiehenä.

Asiamies on HOK-Elannon palveluiden ja toiminnan kehittämisestä kiinnostunut asiakasomistaja, joka haluaa olla aktiivisesti mukana oman osuuskaupan toiminnassa ja edistää asiakasomistajien asettumista ehdolle edustajiston vaaleissa. Ehdokas puolestaan on asiakasomistaja, joka haluaa asettua ehdolle edustajiston vaaleissa, ja päästä vaikuttamaan osuuskaupan asioihin edustajistossa.

Vaaliliitto on kahden tai useamman ehdokaslistan vaaleja varten solmima liitto. Ääntenlaskennassa vaaliliitossa olevien ehdokaslistojen ehdokkaiden saamat äänet lasketaan yhteen, mikä lisää ehdokaslistojen todennäköisyyttä saada paikkoja edustajistossa.

Jos et löydä vastausta vaalien ehdokasasetteluun liityvästä ohjeesta (linkki ohjeeseen), voit olla yhteydessä HOK-Elannon Asiakasomistajapalveluun sähköpostitse hok-elanto.vaalit@sok.fi tai puhelimitse 010 76 60289 (ma-pe klo 9-16, pvm/mpm).
Ehdokasjärjestelmän teknisiin kysymyksiin ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin saa tarvittaessa apua vaalijärjestelmän toimittajalta (Edita Prima Oy).

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet HOK-Elannon jäsenet. Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2023.

Kaikille avoin vaalikone avataan 4.4.2024. Vaalikoneeseen pääset oheisen linkin kautta.

Vaalikirjeet postitetaan HOK-Elannon äänioikeutetuille jäsenille 3.4.2024 alkaen.

Ehdokkaat voivat rajoitetusti kampanjoida HOK-Elannon toimipaikkojen ulkoalueilla sopimalla asiasta etukäteen. Täältä löydät myös ehdokkaiden kampanjointiin liittyvän ohjeistuksen.

Vuoden 2020 vaalitulokset löytyvät oheisen linkin kautta: Vaalit 2020.

Edustajisto käyttää HOK-Elannossa asiakasomistajille kuuluvaa päätösvaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista. HOK-Elannon asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajistoon 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.
Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty osuuskaupan säännöissä. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa HOK-Elannon hallintoa ja toimintaa, joita hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat. Hallintoneuvosto muun muassa vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat, päättää toiminnan taikka organisaation olennaisista muutoksista sekä valitsee osuuskaupan hallituksen ja nimittää toimitusjohtajan. HOK-Elannon hallintoneuvostossa on 18 jäsentä, joista henkilöstö on nimennyt kaksi. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Lähtökohtaisesti edustajisto kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen, keväällä ja syksyllä.