Asiamiehelle


Lisätietoja asiamiehille

Kolme äänioikeutettua jäsentä voi laatia ja allekirjoittaa ehdokaslistan. Heistä yksi toimii ehdokaslistan asiamiehenä ja yksi tämän varamiehenä. Ehdokaslistan asiamies perustaa ehdokaslistan vaalijärjestelmään ja kutsuu ehdokkaat ehdokaslistalle. Kutsun saatuaan ehdokkaat tallentavat tietonsa järjestelmään ja antavat suostumuksensa ehdokkaaksi. Ehdokaslistan laatijoiden on vahvistettava valmis ehdokaslista järjestelmään perustetuksi 15.2.2024 klo 16.00 mennessä, jolloin ehdokasasettelu päättyy ja järjestelmä sulkeutuu.

Ehdokasasettelu tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto 15.1.2024 klo 9.00 alkaen.

Asiamies voi antaa luvan julkaista hänen yhteystietonsa ehdokkaiden ohjesivulla, jotta halukkaat ehdokkaat voivat olla asiamieheen yhteydessä listalle liittymiseksi. Ehdokassivulla näytetään vain ne asiamiehet, joiden ehdokaslistalla on jo vähintään kaksi ehdokasta. Julkaisuluvan voi antaa tai peruuttaa ehdokasasettelusovelluksessa.

Miten ehdokkaaksiasettumisen prosessi toimii?

Ehdokaslista muodostetaan sähköiseen ehdokasjärjestelmään. Ehdokaslistan perustanut asiamies tai vara-asiamies kutsuu ehdokkaat ehdokaslistalleen. Ehdokas saa sähköpostiinsa kutsun ja linkin ehdokasjärjestelmään. Ehdokas kirjautuu ehdokasjärjestelmään ja antaa suostumuksen ehdokkuudelle. Tämän jälkeen ehdokaslistan laatijat (asiamies, vara-asiamies ja kolmas allekirjoittaja) vahvistavat sähköisillä allekirjoituksillaan lopullisen ehdokaslistan. Vahvistettu lista siirtyy S-vaalilautakunnalle tarkastettavaksi.

Vaaliliittosopimukset

Vaaliliittosopimukset on toimitettava vaaliliiton muodostavien ehdokaslistojen asiamiesten allekirjoittamana 28.2.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Helsingin Osuuskauppa Elanto, S-vaalilautakunta, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki. Allekirjoitetun vaaliliittosopimuksen voi toimittaa määräaikaan mennessä myös skannattuna sähköpostilla S-vaalilautakunnan sihteerille Saimi Lehtimäelle osoitteella saimi.lehtimaki@sok.fi.

Lisätietoja asiamiehelle
Vaaleihin liittyvät aineistot ja materiaalit

Voit ladata HOK-Elannon edustajiston vaalien vaaliaineistoja ehdokaslistan ja ehdokkaiden käyttöön. Ehdokkaiden käyttöön työstetty aineistokokonaisuus löytyy oheisen linkin kautta.

Asiamiehelle: Usein kysytyt kysymykset

Vaalien ehdokasasettelu järjestetään 15.1.-15.2.2024 ja varsinainen äänestysaika on 10.4. - 22.4.2024. Tarkempia tietoja ehdokasasettelusta löydät ehdokasasettelun ohjeesta).

Vaalien ääntenlaskennasta vastaa vaalien yhteistyökumppani Edita Prima Oy. Vaaleissa annetut sähköisesti ja postitse annetut äänet lasketaan ja niistä muodostuu vaalien tulos.

HOK-Elannon edustajisto valitaan suhteellisella vaalitavalla. Kaikki ehdokkaat ovat jollain ehdokaslistalla, ja ääni annetaan ehdokkaalle, mutta läpipääsyyn vaikuttaa sekä ehdokkaan itse saamat äänet että koko ehdokaslistan sekä mahdollisen vaaliliiton äänimäärä.

Tulokset julkaistaan 3.5.2024 osoitteessa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 60-jäseninen edustajisto sekä edustajiston varajäsenet neljäksi vuodeksi.

Voit tarkistaa tietosi S-mobiilista tai S-käyttäjätililtä. Mikäli siellä näkyy HOK-Elannon jäsenyyden liittymispäivä ja maksetun osuusmaksun määrä, olet HOK-Elannon jäsen. Voit myös tarkistaa tietosi olemalla yhteydessä Asiakasomistajapalveluun sähköpostitse hok-elanto.vaalit@sok.fi tai puhelimitse 010 76 60289, ma-pe klo 9-16, (pvm/mpm).

Asiamies on HOK-Elannon palveluiden ja toiminnan kehittämisestä tavalla tai toisella kiinnostunut jäsen, joka haluaa aktivoitua oman osuuskaupan toiminnassa edistämällä asiakasomistajien asettumista ehdolle edustajiston vaaleissa. Ehdokas puolestaan on asiakasomistaja joka haluaa asettua ehdolle edustajiston vaaleissa, ja päästä vaikuttamaan osuuskaupan asioista edustajistossa.

Vaaliliitto on kahden tai useamman ehdokaslistan vaaleja varten solmima liitto. Ääntenlaskennassa vaaliliitossa olevien ryhmien ehdokkaiden saamat äänet lasketaan yhteen, mikä lisää ehdokaslistojen todennäköisyyttä saada edustajanpaikkoja.

Jos et löydä vastausta vaalien ehdokasasetteluun liityvästä ohjeesta, voit olla yhteydessä HOK-Elannon Asiakasomistajapalveluun sähköpostitse hok-elanto.vaalit@sok.fi tai puhelimitse 010 76 60289 (ma-pe klo 9-16, pvm/mpm).

Järjestelmän teknisiin kysymyksiin ja mahdollisiin onglematilanteisiin saa tarvittaessa apua vaalijärjestelmän toimittajalta (Edita Prima Oy).

Ehdokaslistan laatijoiden (asiamies, vara-asiamies ja kolmas allekirjoittaja) on vahvistettava valmis ehdokaslista järjestelmään perustetuksi 15.2.2024 klo 16.00 mennessä, jolloin ehdokasasettelu päättyy ja järjestelmä sulkeutuu.

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet HOK-Elannon jäsenet. Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2023.

Kaikille avoin vaalikone avataan 4.4.2024. Vaalikoneeseen pääset oheisen linkin kautta.
Voit olla yhteydessä HOK-Elannon Asiakasomistajapalveluun sähköpostitse hok-elanto.vaalit@sok.fi tai puhelimitse 010 76 60289 (ma-pe klo 9-16, (pvm/mpm).

Ehdokkaat voivat rajoitetusti kampanjoida HOK-Elannon toimipaikkojen ulkoalueilla sopimalla asiasta etukäteen. Ehdokkaiden kampanjointiin liittyvä ohjeistus löytyy oheisen linkin kautta.

Vuoden 2020 vaalitulokset löytyvät oheisen linkin kautta: Vaalit 2020.

Edustajisto käyttää HOK-Elannossa asiakasomistajille kuuluvaa päätösvaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista. HOK-Elannon asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajistoon 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.
Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty osuuskaupan säännöissä. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa HOK-Elannon hallintoa ja toimintaa, joita hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat. Hallintoneuvosto muun muassa vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat, päättää toiminnan taikka organisaation olennaisista muutoksista sekä valitsee osuuskaupan hallituksen ja nimittää toimitusjohtajan. HOK-Elannon hallintoneuvostossa on 18 jäsentä, joista henkilöstö on nimennyt kaksi. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Lähtökohtaisesti edustajisto kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen, keväällä ja syksyllä.

Vaaliliittosopimukset on toimitettava vaaliliiton muodostavien ehdokaslistojen asiamiesten allekirjoittamana 28.2.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Helsingin Osuuskauppa Elanto, S-vaalilautakunta, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki. Allekirjoitetun vaaliliittosopimuksen voi toimittaa määräaikaan mennessä myös skannattuna sähköpostilla S-vaalilautakunnan sihteerille Saimi Lehtimäelle osoitteella saimi.lehtimaki@sok.fi.