Äänestäjälle


HOK-Elannon edustajistovaalien äänestysaika on päättynyt!

HOK-Elannon edustajiston vaalien äänestysvaihe järjestettiin 10.-22.4.2024. Vaalien tulos ja palkintojen voittajat julkaistaan myöhemmin näillä sivuilla.

Äänestämiseen liittyvät usein kysytyt kysymykset

Vaalien äänestysaika on 10.4. - 22.4.2024.

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet HOK-Elannon jäsenet. Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2023.
Mikäli et ole HOK-Elannon vaan jonkun toisen osuuskaupan jäsen, tai et ole itse jäsen vaan sinulla on rinnakkaiskortti, sinulla ei valitettavasti ole äänioikeutta.
Äänestää voi sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuneena tai postitse.
Äänestysaineisto postitetaan äänioikeutetuille jäsenille äänestysajan alkamiseen mennessä asiakasomistajarekisterissä olevaan osoitteeseen Suomessa. Osuuskaupan jäsenten osoitetiedot päivitetään automaattisesti väestötietojärjestelmästä, ellei henkilö ole kieltänyt osoitteensa luovuttamista. Tarvittaessa jäsen voi tarkistaa asiakasomistajarekisteriin merkityn osoitteensa S-mobiilista, sähköisesti tunnistautuneena osoitteesta s-kayttajatili.fi tai puhelimitse HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelusta.
Nettiäänestys alkaa 10.4.2024 klo 9 ja päättyy 22.4.2024 klo 24. Äänestämään pääset osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.
Postitse lähetettävä äänestyskuori on jätettävä Postiin tai kirjelaatikkoon 22.4.2024 mennessä.

Tulokset julkaistaan osoitteessa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto, kun S-vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen. Tulokset on tarkoitus julkistaa 3.5.2024.

Ehdokasluettelo on postitse jaettavan äänestysmateriaalin liitteenä ja se löytyy myös vaalisivuiltamme osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Voit tutustua ehdokkaisiin tarkemmin vaalikoneessa, johon pääset oheisen linkin kautta.

Kaikille avoin vaalikone avataan 4.4.2024. Vaalikoneeseen pääset osoitteen oheisen linkin kautta.
Kyllä on. Vaalipalvelun tuottaa Edita Prima Oy, joka oli kumppanimme myös edellisissä HOK-Elannon vaaleissa. Vaalijärjestelmä on Edita Priman oma, ja palvelu tuotetaan Suomessa. Vaalijärjestelmään on tehty tietoturva-auditointi. Annettu ääni ja tieto siitä, että äänioikeus on käytetty, tallentuvat Edita Priman järjestelmiin siten, ettei tietoa äänestäjästä ja annetusta äänestä voida yhdistää toisiinsa. Editan työntekijät työskentelevät ulkopuolisilta suojatuissa tiloissa ja heillä on salassapitovelvollisuus.
HOK-Elanto saa Edita Primalta vain yhteenvetoraportit annettujen äänten lukumääristä, äänestystavasta ja vaalituloksesta.

Äänestyskuori tulee postittaa viimeistään 22.4.2024.

Sähköinen ääni jää voimaan.

Voit tarkistaa tietosi S-mobiilista tai S-käyttäjätililtä. Mikäli siellä näkyy HOK-Elannon jäsenyyden liittymispäivä ja maksetun osuusmaksun määrä, olet HOK-Elannon jäsen.

Voit myös tarkistaa tietosi olemalla yhteydessä Asiakasomistajapalveluun sähköpostitse hok-elanto.vaalit@sok.fi tai puhelimitse 010 76 60289, ma-pe klo 9-16 pvm/mpm).

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet HOK-Elannon jäsenet. Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2023.
Mikäli et ole HOK-Elannon vaan jonkun toisen osuuskaupan jäsen, tai et ole itse jäsen vaan sinulla on rinnakkaiskortti, sinulla ei valitettavasti ole äänioikeutta.

HOK-Elanto on suomalainen osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen. Jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa käyttää vaaleilla valittu edustajisto. Edustajiston vaaleissa 2024 edustajistoon valitaan 60 varsinaista jäsentä ja 60 varajäsentä kaudelle 2024-2028.

Vaalien ääntenlaskennasta vastaa vaalien yhteistyökumppani Edita Prima Oy. Vaaleissa annetut sähköisesti ja postitse annetut äänet lasketaan ja niistä muodostuu vaalien tulos.

HOK-Elannon edustajisto valitaan suhteellisella vaalitavalla. Jokaisen ehdokkaan tulee olla jollakin ehdokaslistalla. Ääni annetaan ehdokkaalle, mutta läpipääsyyn vaikuttaa sekä ehdokkaan itse saamat äänet että koko ehdokaslistan ja mahdollisen vaaliliiton äänimäärä.

HOK-Elannon vaaleissa edustajistoon valitaan osuuskaupan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 60 varsinaista jäsentä ja 60 varajäsentä neljäksi vuodeksi.

Olethan HOK-Elannon jäsen ja äänioikeutettu vaaleissa? Voit äänestää sähköisesti myös ilman äänestysaineistoa. Ehdokaslista löytyy nettisivultamme, ja vaalikoneen avulla voit vertailla ehdokkaita.
Äänestysaineisto on postitettu äänioikeutetuille jäsenille äänestysajan alkamiseen mennessä asiakasomistajarekisterissä olevaan osoitteeseen Suomessa. Osuuskaupan jäsenten osoitetiedot päivitetään automaattisesti väestötietojärjestelmästä, ellet ole kieltänyt osoitteesi luovuttamista. Tarvittaessa voit tarkistaa asiakasomistajarekisteriin merkityn osoitteesi S-mobiilista, puhelimitse HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelusta tai sähköisesti tunnistautuneena osoitteesta s-kayttajatili.fi.
Tarvittaessa ole yhteydessä HOK-Elannon Asiakasomistajapalveluun sähköpostitse hok-elanto.vaalit@sok.fi tai puhelimitse 010 76 60289 (ma-pe klo 9-16, pvm/mpm).

Annetut äänet ja tieto arvontaan osallistuvista äänestäjistä tallentuvat Edita Priman järjestelmiin siten, ettei tietoa äänestäjästä ja hänen antamastaan äänestä voida yhdistää toisiinsa.

Edustajistoon valitut jäsenet toimivat asiakasomistajien edustajina HOK-Elannon hallinnossa. HOK-Elannon noin 680 000 äänioikeutetulla on mahdollisuus osallistua osuuskaupan hallintoon ja hallinnon jäsenten valintaan äänestämällä, asettumalla vaaleissa ehdokkaaksi tai toimimalla ehdokaslistan asiamiehenä tai allekirjoittajana. Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yksi ääni. Osuuskaupan hallinnossa on poliitikkoja, koska asiakasomistajat ovat asettaneet heitä ehdolle ja äänestäneet heitä edustajistovaaleissa.

Voit olla yhteydessä HOK-Elannon Asiakasomistajapalveluun sähköpostitse hok-elanto.vaalit@sok.fi tai puhelimitse 010 76 60289 (ma-pe klo 9-16, pvm/mpm).

Kyllä, mikäli olet kyseisen osuuskaupan jäsen ja äänioikeutettu sen vaaleissa.

HOK-Elannon vaaleissa ei ole käytössä vaalialueita, joten kaikki äänestäjät voivat äänestää ketä tahansa ehdokasta asuinpaikasta riippumatta.

Vuoden 2020 vaalitulokset löytyvät oheisen linkin kautta: Vaalit 2020.