Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhteistoimintalain mukaisesti HOK-Elannossa laaditaan vuosittain tasa-arvosuunnitelma, joka käydään henkilöstön edustajien kanssa lävitse. Suunnitelma pohjautuu HOK-Elannon henkilöstöstrategiaan sekä arvoihin, jotka ovat: asiakasomistajan etu, osaava henkilöstö, kyky muuttua, vastuullisuus sekä tuloksellinen toiminta.

Vastuu henkilöstöstä

Vastuullisuus on yksi HOK-Elannon ja koko S-ryhmän perusarvoista. Tämä tarkoittaa vastuun kantamista myös tasa-arvokysymyksistä - erilaisten ihmisten ja näkökulmien huomioonottamisesta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa henkilön tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Tasa-arvoinen työyhteisö motivoi ihmisiä panostamaan ja sitoutumaan työhönsä sekä parantamaan koko yhteisön työnlaatua ja tuloksellisuutta.