Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus


Yhteistoimintalain mukaisesti HOK-Elannossa laaditaan vuosittain tasa-arvosuunnitelma, joka käydään henkilöstön edustajien kanssa lävitse. Suunnitelma pohjautuu HOK-Elannon henkilöstöstrategiaan sekä arvoihin, jotka ovat: Olemme asiakasta varten, Uudistamme jatkuvasti toimintaamme, Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä ja Toimimme tuloksellisesti.

Vastuu henkilöstöstä

Vastuullisuus on yksi HOK-Elannon ja koko S-ryhmän perusarvoista. Arvojemme mukaan kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että huolehdimme tasa-arvon toteutumisesta - erilaisten ihmisten ja näkökulmien arvostamisesta ja huomioonottamisesta.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa henkilön tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta sukupuolesta, seksuaalisuudesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Tasa-arvoinen työyhteisö motivoi ihmisiä panostamaan ja sitoutumaan työhönsä sekä parantamaan koko yhteisön työnlaatua ja tuloksellisuutta.