Sairauskassa


HOK-Elannon sairauskassa on työnantajan ja henkilökunnan tasaväkisesti hallitsema vakuutuskassa. Sairauskassa myöntää vakuutetuilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Uudet työntekijät liitetään kassan vakuutetuiksi, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Lomakkeet

Päivärahat
  • Sairauspäivärahahakemus, SV 8
  • Osasairauspäivärahahakemus, SV 8
  • Selvitys tapaturmasta, SV 143
  • Vanhempien etuudet, SV 15
  • Äidin vanhempainetuushakemus, SV 9
  • Isän vanhempainetuushakemus, SV29a

Hakuajat löydät hakemuksesta. Hakemukset ja hakuajat löydät myös https://www.kela.fi/

Sairaanhoitokorvaukset, matkat ja lääkeasiat
  • Sairaanhoitokorvaushakemus, SV 127
  • Matkakorvaushakemus, SV 4
  • Lääkekorvaushakemus, SV 178

Hakuaika on kuusi kuukautta maksun suorittamisesta.