SAKA – hokelantolaisten Sairauskassa


SAKA, hokelantolaisten sairauskassa on yksi HOK-Elannon merkittävimmistä henkilöstöeduista. SAKAn vakuutettuna voit saada 70 % korvauksen esimerkiksi lääkärinpalkkioista, hammaslääkäristä ja suuhygienististä, lääkkeistä, fysioterapiasta ja terveyskeskusmaksuista. Jokainen hokelantolainen liitetään SAKAn vakuutetuksi kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Lisätietoa SAKAsta

SAKA palvelee maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 palvelunumerossa 010 76 60150 (pvm/mpm) ja sähköpostissa hok-elanto.sairauskassa(at)sok.fi Käyntiosoite: Tripla Workery West. Postiosoite: Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki.

HOK-Elannon sairauskassan tietosuojaseloste:

Tietosuojaseloste

Käsittelemme HOK-Elannon sairauskassassa myös vakuutetun sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia.
Voit tutustua tietosuojaukseen ja henkilötietojen käsittelyyn http://www.kela.fi/tietosuoja

Usein kysyttyä SAKAsta

1. Mitä minun tulee tehdä, jotta liityn sairauskassan vakuutetuksi?
Sinut liitetään automaattisesti sairauskassan vakuutetuksi seuraavan kuukauden alusta, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut kuusi kuukautta. Saat uuden Kela-kortin automaattisesti postissa kotiin noin kahden viikon kuluessa.

2. Milloin saan uuden Kela-kortin?
Uusi Kela-kortti tulee postissa kotiin noin kahden viikon kuluessa siitä, kun vakuutussuhteesi on alkanut.

3. Voinko käyttää sairauskassan etuuksia, jos en ole saanut vielä Kela-korttia sairauskassan merkinnällä?
Mikäli olet sairauskassan vakuutettu, mutta et ole saanut vielä uutta Kela-korttia, voit käyttää sairauskassan etuja. Suosittelemme tarkistamaan oikeuden sairauskassasta, mikäli olet epävarma.

4. Mihin lähetän korvaushakemuksen ja päivärahahakemuksen?
Lähetä hakemuksesi tarvittavien liitteiden kanssa osoitteeseen HOK-Elannon sairauskassa, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki tai vaihtoehtoisesti toimipaikan sisäpostilla "HOK-Elannon sairauskassa".

5. Tarvitseeko sairaanhoitokorvaushakemukseen täyttää kohtaa 5. Valtakirja?
Ei tarvitse, mikäli haet korvausta itse ja korvaus maksetaan sinulle (täytä kohdat 1-4).

6. Mitä sairauskassa korvaa sairaanhoidon kustannuksista?
Pääsääntönä on, että kassa korvaa samoja kustannuksia mitä sairausvakuutuslain nojalla korvataan. Lisäksi korvataan julkisen terveydenhuollon kuluja, silmälaseja ym. Tarkemmin korvauksista voi lukea kassan säännöistä.

7. Olen ostanut 16,00 euroa maksavan lääkkeen. Miksi en saa korvausta?
Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun. Alkuomavastuu on 50,00 euroa.

8. Korvaako sairauskassa suun ja hampaiden tutkimuksen joka vuosi?
Hammaslääkärin tekemä suun ja hampaiden tutkimus korvataan kerran joka toinen kalenterivuosi (70 %). Suun ja hampaiden tutkimus voidaan kuitenkin korvata hammaslääkärin tekemänä kerran kalenterivuodessa, jos potilaan terveydentila sitä edellyttää. Suun ja hampaiden tutkimusta ei voida kuitenkaan korvata useammin kuin kerran vuodessa.

9. Voinko ostaa silmälasit heti, kun vakuutussuhteeni on alkanut?
Et voi. Sairauskassan vakuutettu tulee olla vuoden ajan (12 kk). Huom: vakuutussuhteen alkamisesta, ei työsuhteen.

10. Olen ostanut silmälasit. Mitä lomakkeita minun tulee täyttää, jotta saan korvauksen?
Täytä sairaanhoitokorvaushakemus SV 127 ja palauta se yhdessä silmälasien ostokuitin kanssa sairauskassaan. Liitä mukaan myös laskuerittely, josta käy ilmi silmälasikehyksen ja linssien kustannus.

11. Mistä voin ostaa silmälasit ja voinko käyttää silmälasien ostotarjouksia (esim. kahdet lasit yhden hinnalla)?
Voit ostaa silmälasit mistä vain.
Tarjouksilla ei ole merkitystä. Sairauskassa korvaa yhdet lasit kahden vuoden välein (vakuutussuhteen alkamisesta kulunut 12 kk).

12. Korvaako sairauskassa tukisukkia ja tukipohjallisia?
Sairauskassa ei korvaa tukisukkia.
Sairauskassa korvaa ainoastaan tukipohjalliset (korvaus kahden vuoden välein).

13. Korvaako sairauskassa rokotteita?
Ei korvaa.

14. Korvaako sairauskassa yksityisen lääkäriaseman perimät laitos-, hoitotarvike-, lääke-, ym. maksut?
Ei korvaa.

15. Olen palkattomalla vapaalla. Säilyykö vakuutussuhteeni palkattoman vapaan aikana ja olenko oikeutettu sairauskassan lisäetuuksiin?
Vakuutussuhteesi säilyy palkattoman vapaa ajan.
Et ole oikeutettu sairauskassan lisäetuuksiin palkattoman vapaan aikana.

16. Saanko lisäetuutta, jos asioin hoitopaikassa, joka ei ole sopimuspaikka?
Hammashoidot ja lääkärikäynnit on rajoitettu sopimuspaikkoihin lisäetuuden saamiseksi. Poikkeuksena silmälääkäri, gynekologi ja urologi.
Tutkimus ja hoito sekä fysikaalinen hoito, voit käydä myös muualla kuin sopimuspaikassa. Maksa tuolloin koko hinta itse ja hae korvaus erikseen sairauskassasta.

17. Olen pitkällä sairauslomalla / vanhempainlomalla. Mistä voin tarkistaa päivärahojen maksupäivät?
Voit tarkistaa päivärahan maksupäivät Kelan asiointipalvelussa tai vaihtoehtoisesti päivärahapäätöksestäsi (mikäli sairauspäivärahakautesi jatkuu, saattaa viimeisen maksuerän maksupäivä muuttua).

18. Mitä liitteitä tarvitsen, kun haen osasairauspäivärahaa?
Osasairauspäivärahahakemuksen liitteeksi toimita ilmoitus osa-aikatyöstä SV 28 ja A-todistus, jonka on kirjoittanut työterveyslääkäri tai työolot muuten hyvin tunteva lääkäri. A-todistuksen perusteella voi saada osasairauspäivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Tämän jälkeen tarvitaan laajempi B-lausunto.