Sairauskassa


HOK-Elannon sairauskassa on työnantajan ja henkilökunnan tasaväkisesti hallitsema vakuutuskassa. Sairauskassa myöntää vakuutetuilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Uudet työntekijät liitetään kassan vakuutetuiksi, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Ajankohtaista

Sairauskassan säännöt on päivitetty. Säännöt ovat voimassa 1.1.2024 alkaen.

Muutokset koskevat osakkaiden oikeutta valita edustaja sairauskassan edustajistoon.

Muutoksia ei tullut sairauskassan maksamiin etuihin.

Päivitetyt säännöt voit lukea kohdasta Säännöt.

29 joulukuuta, 2023