Sairauskassa

HOK-Elannon sairauskassa on työnantajan ja henkilökunnan tasaväkisesti hallitsema vakuutuskassa. Sairauskassa myöntää vakuutetuilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Uudet työntekijät liitetään kassan vakuutetuiksi, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Ajankohtaista

Sairauskassan uudet säännöt on vahvistettu. Säännöt ovat voimassa 1.1.2023 alkaen.

Finanssivalvonta vahvisti sairauskassan uudet säännöt. Säännöt vastaavat uuden vakuutuskassalain mukaisia muutoksia. Lisäksi säännöissä on otettu huomioon sairausvakuutuslain tuomat muutokset Kela-korvauksien leikkauksista.

Sairauskassan maksettavat korvaukset säilytetään entisenlaisena ja korvaustaso pysyy edelleen samana kuin tähänkin saakka (70 %). Muutoksella turvaamme näin lisäetuuksien korvaustason, sillä valtaosa Kela-korvattavien yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon korvauksista poistuu.

Vakuutuskassalain tuomat muutokset säännöissä liittyvät pääsääntöisesti termistömuutoksiin, mm. jäsenestä ja jäsenmaksusta käytetään jatkossa termejä vakuutettu ja vakuutusmaksu.

Myös sääntöjen kieliasua selkeytettiin.

Uudet säännöt voit lukea kohdasta Säännöt.

2 tammikuuta, 2023

Valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon korvauksista poistuu 1.1.2023, kun Edustakunta hyväksyi lakimuutoksen Kela-korvausten leikkaamisesta. Myös fysioterapiahoidon korvaus poistuu.

Sairauskassan edustajiston kokous pidettiin marraskuun lopussa, jossa sairauskassan hallitus esitti sääntömuutosta, jolla turvataan etuuksien korvaaminen. Maksettavat korvaukset ja korvaustaso säilytetään entisenlaisina ja korvaustaso pysyy edelleen samana kuin tähänkin saakka (70 %).

Finanssivalvonta antaa erikseen päätöksen sääntömuutoksista, jonka jälkeen tiedotamme asiasta enemmän.

16 joulukuuta, 2022

ePassi ja sairauskassan edut

HOK-Elanto otti ePassin käyttöön työntekijöilleen 1.8.2021.

Sairauskassa ei korvaa e-Passilla maksettuja sairaanhoidon kustannuksia. Työnantajan ohjeistuksen mukaan hyvinvointipalveluja ei voida yhdistää sairauskassan etuihin.

ePassia voit käyttää kuitenkin hyvinvointipalveluiden osalta esimerkiksi hierontaan, koska hieronta ei kuulu sairauskassan korvattaviin etuihin.

Lisätietoja:
HOK-Elannon sairauskassa p. 010 76 60150 ma-pe klo 9-13

27 elokuuta, 2021