Sairauskassa


HOK-Elannon sairauskassa on työnantajan ja henkilökunnan tasaväkisesti hallitsema vakuutuskassa. Sairauskassa myöntää vakuutetuilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Uudet työntekijät liitetään kassan vakuutetuiksi, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Korvauksen hakeminen

Näin haet:

Palauta korvaushakemus sairaanhoitokustannuksista, B-lausunto lääkkeen erityiskorvattavuudesta ja päivärahahakemukset tarvittavien liitteiden kanssa osoitteeseen:

HOK-Elannon sairauskassa
Firdonkatu 2 T 111
00520 Helsinki

tai toimipaikan sisäpostilla. Voit myös ottaa valokuvan tai skannata paperit. Varmista, että kuvan laatu on hyvä. Lähetä ne sähköpostitse osoitteeseen hok-elanto.sairauskassa(at)sok.fi
Muista lähettää luottamukselliset viestit suojattuna.

Voit myös asioida Kelan asiointipalvelussa, josta hakemukset ohjautuvat suoraan sairauskassalle (päivärahat).

Maksukäytännöt

Sairaanhoitokorvaushakemuksia käsitellään viikoittain.

Mikäli sinulla on oikeus sekä Kela- että lisäetuuskorvaukseen, saat Kela-korvauksesta päätöksen kotiin ja lisäetuuskorvauksesta korvauslaskelman toimipaikkaan, jossa näkyy myös maksettu Kela-korvaus.

Päivärahahahakemuksia sekä lääkkeiden erityiskorvaushakemuksia käsitellään jatkuvasti, kun tarvittavat tiedot on käytössä. Maksupäivät ovat päätöksen mukaisia.

Muutoksenhaku korvauspäätökseen

Kassan maksamat korvaukset ja niitä koskevat rajoitukset löydät sääntöjen kohdista 14-18.

Mikäli haluat hakea muutosta annettuun päätökseen, löydät ohjeen tästä linkistä.