HOK-Elannolla on mahdollisuuksia moneen!

Monipuoliset uramahdollisuudet odottavat! Meillä voi työskennellä monella eri toimialalla ja siirtyä myös niiden välillä. Myös asiantuntijatehtävissä työskentelevistä hok-elantolaisista suurin osa on aikoinaan aloittanyt työuransa joko ravintolassa tai kaupassa. Osaamisen kehittäminen ja sisäinen kasvu ovat HOK-Elannolla tärkeässä roolissa henkilöstötyössä.

Urapolkuja ravintolasta kauppaan ja asiantuntijatehtäviin!


Urapolut HOK-Elannossa

Urapolku voi olla hyvin moninainen ja sen kulku riippuu toisaalta yksilön osaamisesta, kokemuksesta ja näytöistä työssä ja toisaalta kulloinkin avoinna olevista tehtävistä.
Tyypillinen urapolku kaupan alalla voi kulkea vaikka seuraavasti:
Myyjä - työpaikkaohjaaja - vastuutehtävän tuuraaja - vastuutehtävä - päällikköharjoittelija - apulaspäällikkö -tulosvastuullinen päällikkö.
Tyypillinen urapolku ravintolatoimialalla voi olla esim. seuraavanlainen:
tarjoilija - työpaikkahjaaja - vuorovastaava - vuoropäällikkö - liikeideapäällikkö - ravintolapäällikön tuuraaja - ravintolapäällikkö.

Suurin osa HOK-Elannon konttorin väestä on myös aloittanut aikoinaan kaupassa myyjänä ja siirtyneet kokemuksen ja työvuosien karttuessa mm. Prisman palvelupäällikön roolista konttorille HR tehtäviin.

Osaamisen kehittäminen

Tarjoamme henkilökunnalle laajasti sisäisiä koulutuksia ja mahdollisuuksia kehittää omaa ammattitaitoaan.
Osaamisen kehittyminen kulkee jokaisella  omaa polkuaan. Työelämän jatkuva muutos huolehtii siitä, että työtehtävien sisällöt ja työskentelytavat muuttuvat. Uudet tilanteet nähdään mahdollisuuksina oppia uutta ja rakentaa omaa työelämän polkua eteenpäin. Siirryttäessä tehtävästä toiseen, ketjusta toiseen tai liiketoiminta-alueesta toiseen on tyypillistä, että yhtenä oppimisen muotona on johonkin koulutukseen osallistuminen.

Päällikkö- tai vastuutehtäviin siirryttäessä läpikäydään esimieskoulutus. Esimieskoulutukseen lähdettäessä varmistetaan, että koulutuksiin lähtijöillä on motivaatiota, mahdollisuuksia ja olemassa olevaa osaamista sekä koulutuksien läpivientiin, että niiden jälkeen mahdollisesti seuraaviin tehtäviin.