Sairauskassa

HOK-Elannon sairauskassa on työnantajan ja henkilökunnan tasaväkisesti hallitsema vakuutuskassa. Sairauskassa myöntää jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Uudet työntekijät liitetään kassan jäseniksi, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Apteekit

Sairauskassalla on laskutussopimus Suomen Apteekkariliiton sekä Yliopiston apteekkien kanssa.
Sopimus on valtakunnallinen.

Näyttämällä Kela-korttia, jossa on kääntöpuolella työpaikkakassan tunnus 48014, saa kassan jäsen
kela-korvattavat lääkkeet 30 % omavastuuosuudella.

Lääkkeiden alkuomavastuun 50 € jäsen maksaa kokonaan itse.

  • Suomen apteekkariliitto
  • Yliopiston apteekki
  • Itä-Suomen yliopiston apteekki