Sairauskassa


HOK-Elannon sairauskassa on työnantajan ja henkilökunnan tasaväkisesti hallitsema vakuutuskassa. Sairauskassa myöntää vakuutetuilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Uudet työntekijät liitetään kassan vakuutetuiksi, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Sairaanhoitokorvaukset ja lääkeasiat

Lääkärinpalkkio, tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, fysikaalinen hoito, hammashoito:

 • korvaushakemus SV 127
 • selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista SV 120
 • tutkimus- tai hoitomääräys SV 3
 • tutkimus ja hoitomääräys fysioterapiaan SV 3 FM
 • selvitys annetusta fysioterapiasta SV 3 FS
 • selvitys hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista SV 126.
 • tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistille SV 3SHM
 • selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista SV 3SHS

Terveyskeskus-, poliklinikka- ja sairaalamaksut sekä päiväkirurgiasta peritty maksu, silmälasit, tukipohjalliset:

 • korvaushakemus SV 127
 • alkuperäinen lasku
 • maksukuitti, silmälaseissa tulee olla liitteenä maksukuitin lisäksi tilausvahvistus/maksuerittely

Matkat:

 • korvaushakemus SV 4
 • todistus erityiskulkuneuvon tarpeellisuudesta
 • kuitti suoritetusta maksusta

Lääkkeet:

 • korvaushakemus SV 178
 • apteekin antama laskelma
 • alkuperäinen apteekkikuitti

Hakuaika on kuusi kuukautta maksun suorittamisesta.

Lääkkeiden erityiskorvaus

Mikäli sairaus on vaikea tai pitkäaikainen, voi vakuutetulla olla oikeus lääkkeen erityiskorvaukseen. Oikeutta haetaan lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla. Lisää tietoa lääkkeiden erityiskorvattavuudesta löydät Kelan sivuilta.