S-market Redi Kebabkisa

Näitä arvonnan sääntöjä sovelletaan S-market Redin keba-kilpailussa. Tutustu HOK-Elannon kilpailu- ja arvontarekisterin tietosuojaselosteeseen.

Arvonnan järjestäjä
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki

Kampanja-aika
Kampanjaan tulee osallistua 19.3.-14.4.2024. Palkinto arvotaan osallistuneiden kesken 15.4.2024.

Ketkä voivat osallistua
Arvontaan voivat osallistua kaikki Instagram-käyttäjät. Asiakas voi osallistua arvontaan kerran.

Arvontaan voivat osallistuvat kaikki S-market Redin -tilin julkaisun nähneet asiakkaat. Sivun muihin päivityksiin tai päivityksen jakoihin julkaistut kommentit tai tykkäykset eivät osallistu arvontaan. Käyttäjän tulee veikata ensimmäisessä kuvassa näkyvän kebabannoksen hinta (X,XX€). Oikein tai lähimmäksi veikannut osallistuja voittaa kilpailun. Jos oikeita vastauksia on useampi, arvotaan voittaja lähimmäksi tai oikein vastanneiden kesken.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Palkinto
Arvonnan palkintona on S-ryhmän 50€ lahjakortti. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan, tapahtumaan tai suoritteeseen.

Palkinto toimitetaan voittajan valinnan mukaan joko postitse hänen Suomessa olevaan osoitteeseensa. Annettuja yhteystietoja käytetään vain palkinnon toimittamista varten. HOK-Elanto Liiketoiminta Oy käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi.

Voittajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten kahden viikon kuluessa palkinnon arvonnasta.

Muut ehdot:
Tilanteessa, jossa palkintoa ei pystytä toimittamaan voittajalle kahden viikon kuluessa arvonnasta, voittaja menettää oikeutensa palkintoon ja HOK-Elannolla on oikeus arpoa uusi voittaja tai jättää palkinto jakamatta.

Annettuja yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon. Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Annettuja yhteystietoja ei kerätä rekisteriin, annetut yhteystiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen.

HOK-Elanto rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevien palkintojen arvoon. HOK-Elanto Liiketoiminta Oy maksaa arpajaisveron. Kilpailuun osallistujat vapauttavat HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.