Tiedonanto: Helsingin osuuskauppa Elannon edustajiston syyskokous


Tiedonanto: Helsingin osuuskauppa Elannon edustajiston syyskokous - Kungörelse: Helsingfors handelslag Elantos fullmäktiges höstmöte

04.11.2020

Tiedonanto

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 24. päivänä marraskuuta 2020 alkaen klo 18.00
Original Sokos Hotel Presidentin auditoriossa, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki.

Koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi kokoukseen suositellaan osallistumista ensisijaisesti etäyhteyden kautta.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
o Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, syyskokoukselle kuuluvat asiat
o Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Helsingissä 4.11.2020

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Jorma Bergholm
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

Kungörelse

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES HÖSTMÖTE
hålls tisdagen den 24. november 2020 från kl.18.00
i Original Sokos Hotel Presidentti, auditorium, Södra Järnvägsgatan 4, 00100 Helsingfors.

Till följd av undantagstillståndet som orsakats av coronavirus-pandemin rekommenderas deltagande i mötet i första hand på distans.

På mötet behandlas följande ärenden:
o Höstmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkt 12 i stadgarna
o Styrelsens svar på fullmäktiges motioner

Helsingfors den 4.11.2020

På uppdrag av förvaltningsrådet

Jorma Bergholm
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.