Bensaa biokaasun hinnalla -tempaus Lohjalla


29.11.2013

Lohjan Tytyrin ABC GrilliMarketissa lauantaina 30.11. järjestettävässä tempauksessa kotimainen kaasuyhtiö Gasum Oy myy bensa- ja dieseltuotteita biokaasun hinnalla.

Bensaa biokaasun hinnalla -kampanja on osa Gasum Oy:n Tulevaisuuden energia -teemaa. Teeman tavoitteena on lisätä tietoutta kaasuautoilusta ja biokaasusta polttoaineena, sekä sitä kautta saada kaasuautoilun määrä merkittävään kasvuun tulevaisuudessa.

Biokaasun vertailuhinta on tällä hetkellä 0,963 euroa/litra. Lohjan Tytyrin ABC GrilliMarketille lauantaina klo 8–12 saapuvat autoilijat voivat siis tankata bensaa tuohon hintaan.

– Tällä tempauksella Gasum haluaa kiinnittää autoilijoiden huomion siihen, että biokaasu on paitsi edullista, myös kotimaista, puhdasta ja uusiutuvaa energiaa.  Kaasuautot ovat jo nyt käytössä olevaa, hyvin toimivaa tekniikkaa, kertoo Gasumin markkinointipäällikkö Olga Väisänen.

Gasum-biokaasu -liikennepolttoaineelle onkin myönnetty sekä Joutsenmerkki että Avainlippu-tunnus. Joutsemerkki, koska biokaasu täyttää merkille asetettavat vaatimukset ympäristön kannalta vastuullisesta valinnasta ja Avainlippu-tunnus, koska biokaasun raaka-aineet ovat kotimaisia ja sen valmistus tapahtuu Suomessa.

– Gasum-biokaasu on ensimmäinen liikennepolttoaine, jolle on myönnetty nämä molemmat tunnukset. Bio- ja maakaasu ovat vähäpäästöisiä polttoaineita, jotka eivät sisällä rikkiä, pölyä tai raskasmetalleja. Kaasuautosta ei synny lainkaan hiukkaspäästöjä, mikä on merkittävä etu dieselajoneuvoihin verrattuna, Olga Väisänen tarkentaa.

Hiilidioksidipäästöt ovat kaasuautoissa noin neljänneksen pienemmät kuin bensiinikäyttöisissä. Lisäksi biokaasu on hiilidioksidineutraali polttoaine, jonka käytöstä ei polttoaineen elinkaaren aikana synny juuri lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä.

– Maakaasu mahdollistaa puhtaamman liikenteen ja energiantuotannon. Tärkeässä roolissa on myös uusien teknologioiden käyttöönotto ja kehittäminen, Olga Väisänen summaa.

Kaasuautojen tankkausasemia on Suomessa tällä hetkellä yhteensä 20, joista yksi sijaitsee Lohjan Tytyrin ABC GrilliMarketilla. Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan vuonna 2020 Suomessa voisi olla noin 60 kaasua liikennekäyttöön myyvää tankkausasemaa.