Emotion-ketjun myymäläpäälliköitä koskevat muutosneuvottelut ovat päättyneet


17.05.2024

Emotion-ketjussa käydyt uudelleenorganisointia ja johtamismallin muutosta koskevat muutosneuvottelut on saatu päätökseen.

Neuvottelujen piirissä oli 10 Emotion-ketjun myymäläpäällikköä. Uudessa organisaatiossa on neljä päällikkötehtävää. Näin ollen kuusi myymäläpäällikön tehtävää päättyy. Kaikille päättyvistä tehtävistä irtisanotuille on tarjottu muuta työtä HOK-Elannon Sokos Emotion-ketjusta. Muutoksilla ei ole vaikutusta Emotion-myymälöiden lukumäärään.

HOK-Elannon tavoitteena on uudistaa Emotion-ketjua strategiansa mukaisesti vastaamaan yhä vahvemmin muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja varmistaa edellytykset tulevaisuuden menestykselliseen liiketoimintaan. Tavoitteena toteutettavalla muutoksella on selkeyttää myymäläpäällikön roolia, lisätä toiminnan suorituskykyä sekä vahvistaa kilpailukyvyn kannalta tärkeää myynnin ja tavaravirran johtamista. Tavoitteena on myös parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa myyntiä