EPSI Rating: S-Pankilla uskollisimmat asiakkaat


01.10.2012

S-Pankki pääsi loistamaan maanantaina 1. lokakuuta julkaistussa EPSI Ratingin pankkien asiakastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa. S-Pankilla on kaikista uskollisimmat asiakkaat, sen tuotteet koetaan laadukkaimmiksi ja asiakkaat kokevat saavansa rahoilleen vastinetta. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että S-Pankki haastaatuloksillaan suomalaisen pankkialan suuret yritykset.

Vuosittain tehtävän EPSI Rating tutkimuksen mukaan S-Pankilla on uskollisimmat asiakkaat. Uskollisuuden indeksiluku (88,8) on 10,5 indeksiyksikköä korkeampi kuin toimialan keskiarvo.

– Olemme tästä tuloksesta todella iloisia. Haluamme kiittää asiakkaitamme uskollisuudesta ja luottamuksesta meitä kohtaan. Tämä on paras kiitos myös kaikille työntekijöillemme sekä S-Pankissa että S-ryhmän osuuskaupoissa, sanoo S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula.

Hinta ja laatu kohdillaan

EPSI-tutkimuksen mukaan S-Pankin asiakkaat ovat tyytyväisimpiä pankin tarjoamien tuotteiden laatuun. S-Pankin indeksiluku on tuotteiden laatuvertailussa peräti 5,8 indeksiyksikköä korkeampi (86,4) kuin toimialan keskiarvo (80,6).

S-Pankin hinnat eivät voisi kuluttajien näkökulmasta olla enemmän kohdillaan – ovathan sen peruspalvelut täysin maksuttomia osuuskauppojen asiakasomistajille. Siksi ei olekaan ihme, että
S-Pankin asiakkaat kokevat saavansa eniten vastinetta rahoilleen. Toimialan keskiarvon ollessa 77,3, S-Pankki jättää Indeksiluvullaan 88,0 muut pankit selvästi taakseen.

S-Pankki haastaa kolmen kärjen

EPSI Ratingin keskeinen mittari on asiakastyytyväisyysindeksi, jossa S-Pankki sai 4,7 indeksiyksikköä toimialan keskiarvoa (76,5) korkeammat pisteet. Tämä sijoittaa ensimmäistä kertaa tutkimukseen osallistuneen S-Pankin kokonaisvertailussa neljänneksi. Tiedotteessaan EPSI Rating toteaa, että S-Pankki näyttäisi haastavan kärkikolmikon.

Asiakastyytyväisyysindeksi, eli niin sanottu EPSI-luku, muodostuu tutkittujen pankkien asiakkaiden kokemuksista oman pankin imagosta, siihen kohdistuvista odotuksista, tuotelaadusta, palvelulaadusta ja vastineesta rahoille.

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. EPSI-tutkimuksen tulokset perustuvat elo-syyskuussa 2012 tehtyihin noin 2 800 pankkiasiakkaan puhelinhaastatteluun.

Lisätietoa:
Pekka Ylihurula, toimitusjohtaja, S-Pankki Oy, puh 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi