Hakunilan S-market palkittiin vastuullisena kaupan toimijana


08.03.2016

Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikkö on palkinnut Hakunilan S-marketin vastuullisena kaupan toimijana. S-market Hakunilan henkilökunta on osoittanut erityistä vastuullisuutta loka-marraskuussa 2015 Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikön järjestämissä ostokokeissa. Henkilökunta kysyi henkilöllisyyspapereita kaikilta täysi-ikäisiltä, mutta nuorilta näyttäneiltä koeostajilta, jotka yrittivät ostaa alkoholia ja tupakkaa sekä pelata pelikoneilla.

Palkinnon vastaanottaneet Hakunilan S-marketin marketpäällikkö Paula Blomberg ja kassavastaava Mia Kujala kertoivat, että vastuullisen myynnin kysymykset ovat osa heidän päivittäistä työtään ja tilannetta seurataan säännöllisesti. Henkilökunnassa ei ole paljon vaihtuvuutta ja myös keikkatyöntekijöiden kanssa käydään läpi ikärajavalvontaa.

Toinen ostokokeiden menestyjä oli Alko, jossa viiteen eri Alkoon tehdystä ostoyrityksestä yksikään ei onnistunut. Ostokokeet järjestettiin Vantaalla ensimmäistä kertaa ja koeostajia oli viisi. Kokeita tehtiin yhteensä 55 kappaletta, joista 22 kohdistui alkoholiin, 20 tupakkaan ja 13 rahapeleihin. Alkoholin koeostoista 68 %:iin puututtiin, jolloin myyjä kysyi henkilöllisyystodistusta ja kieltäytyi myymästä, kun papereita ei ollut. Tupakan osalta koeostoista 35 %:iin puututtiin, eli myyjä pyysi näyttämään henkilöllisyystodistuksen, eikä myynyt. Sekä mietojen alkoholijuomien ja tupakan myynnin ikäraja on 18 vuotta ja Päivittäistavarakauppa ry:n suositus on, että ikä tarkistetaan kaikilta alle 30-vuotiailta näyttäviltä. Ostokoetulosten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että tupakkaa ostettaessa henkilöllisyystodistusta ei kysytä niin usein kuin alkoholijuomia ostettaessa. Rahapeleissä 92 % peliyrityksistä rahapeliautomaateilla toteutui, eli käytännössä 13 yrityksestä vain yhteen (8 %) puututtiin. Rahapelien osalta tilanne on huolestuttava ja muilla paikkakunnilla tehdyissä rahapelien ostokokeissa tilanne on ollut samansuuntainen, esimerkiksi Kuopiossa tänä vuonna tehdyistä rahapeliostoista toteutui 84 % ja Tampereella vuonna 2014 tehdyissä ostokokeissa 97 %.

Palkinto luovutettiin Vantaalla ensimmäistä kertaa kokoontuneessa tarjontatyöryhmässä, jossa olivat mukana Alkon, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, HOK Elannon, Keskon, Lidlin, PTY ry:n, R-kioskin, Securitaksen ja Suomen lähikauppa Oy:n edustus. Jatkossa mukana tulee olemaan myös Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen edustaja. Tarjontatyöryhmässä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä elinkeinon ja viranomaisten kanssa toimia, joiden tavoitteena on alkoholia, tupakkaa ja rahapelejä ohjaavan lainsäädännön toteutuminen ja haittojen minimointi.

Tarjontatyöryhmä ja ostokokeet perustuvat valtakunnalli­seen Pakka-toimintamalliin, joka on Stakesin (nykyisin THL) 2004-2008 kehittämä yhteisöllinen toimintamalli alkoholihaittojen vähentämiseksi paikallisella tasolla. Tavoitteena on vähentää nuorten ja aikuisten juomista, nostaa juomisen aloitusikää sekä vähentää humalajuomiseen liittyviä haittoja. Mallia sovelletaan myös tupakan ja rahapelien saatavuuden rajoittamiseen ja haittojen ehkäisyyn.