HOK-Elannon johtotehtävissä toimineeseen entiseen työntekijään kohdistuva esitutkinta on syyteharkinnassa


26.05.2016

Poliisi on tänään tiedottanut HOK-Elannon johtotehtävissä toimineeseen entiseen työntekijään kohdistuneen esitutkinnan etenemisestä syyttäjälle syyteharkintaan.

Entisen työntekijän epäillään vastaanottaneen itselleen oikeudettomia etuja HOK-Elannon liike- tai sopimuskumppaneilta vuosina 2006–2013. HOK-Elantoa on kuultu jutussa asianomistajana. HOK-Elantoa tai ketään sen nykyisistä työntekijöistä ei epäillä rikoksesta.

– Oikeudettoman edun vastaanottaminen HOK-Elannon yhteistyökumppaneilta on vastoin osuuskaupan eettisiä ohjeita. Kenelläkään HOK-Elannon työntekijällä ei ole oikeutta sekoittaa omaa ja osuuskaupan etua keskenään, sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.

Asianomistajana HOK-Elantoa sitoo salassapitovelvollisuus, joten asiaa ei voida kommentoida tarkemmin. HOK-Elanto haluaa antaa syyttäjälle työrauhan. HOK-Elanto on toimittanut kaiken pyydetyn materiaalin poliisin tutkintaa varten ja jatkaa yhteistyötä viranomaisten kanssa jatkossakin.

KRP:n tiedote löytyy tästä.