HOK-Elannon osallistuminen Kaupunkipolitiikan foorumi -seminaariin selvitetty ja esitutkinta on päätetty lopettaa


25.10.2016

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on tänään päättänyt lopettaa esitutkinnan liittyen kesällä julkisuudessa olleeseen tutkintapyyntöön, jonka mukaan HOK-Elanto olisi maksanut Kaupunkipolitiikan foorumi -seminaarin maksuja perusteettomasti.

Poliisin päätöksestä selviää, ettei HOK-Elanto ole maksanut seminaarimaksuja perusteettomasti.

HOK-Elannon edustajat ovat lukuisten muiden pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän ja kuntien keskeisten päättäjien kanssa osallistuneet Kaupunkipolitiikan foorumi -seminaariin vuosina 2008–2012 ja 2014. Vuosina 2008 ja 2009 HOK-Elannosta osallistuivat toimitusjohtaja Matti Niemi ja silloinen kiinteistöjohtaja. Vuonna 2010 seminaariin oli ilmoitettu toimitusjohtaja ja silloinen kiinteistöjohtaja, mutta vain kiinteistöjohtaja osallistui koska toimitusjohtaja joutui perumaan osallistumisensa Sellon ampumavälikohtauksen vuoksi. Vuosina 2011, 2012 ja 2014 HOK-Elannon kiinteistöjohtaja osallistui seminaareihin.

Vuonna 2014 osallistumismaksua ei suoritettu, koska ilmeni, että varat menivät Markku Sistosen henkilökohtaiseen vaalityöhön. Kesäkuun 2016 lopussa tehdyn selvityksen yhteydessä kävi myös ilmi, että vuoden 2008 toinen osallistumismaksu sekä vuosien 2011 ja 2012 osallistumismaksut olivat jääneet maksamatta kutsun maksuohjeen mukaan. Etelä-Espoon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ei koskaan lähettänyt seminaarimaksuista laskua jälkikäteen, minkä vuoksi ne jäivät kokonaan maksamatta.

Kuten poliisinkin päätöksestä selviää, ei HOK-Elanto ole maksanut seminaarimaksuja vuoden 2010 jälkeen, eikä maksuja ole maksettu perusteettomasti. HOK-Elanto ja toimitusjohtaja Matti Niemi ovat tyytyväisiä, että asia on saatu päätöksen.

Asia oli esillä julkisuudessa kesällä. Aihe liittyy parin vuoden takaisiin Espoon Lommilan kauppakeskuksen kaavapäätöksiin, joista valtuutettu Kurt Byman oli jättänyt poliisille tutkintapyynnön. HOK-Elanto julkaisi 9.6.2016 tiedotteen, josta asia käy tarkemmin ilmi.

Tiedotteesta ilmenee myös, millä perusteella ja missä laajuudessa HOK-Elanto on antanut tukea edustajistonsa eri ryhmille ja raportoinut siitä johdonmukaisesti omilla verkkosivuillaan. Voit lukea tiedotteen täältä.

Lisätietoja:

HOK-Elanto
Tiedotuspäällikkö Ralf Nyberg, p. 010 76 60590, ralf.nyberg@sok.fi