HOK-Elannon vaaleissa yli tuhat ehdokasta


12.02.2016

Huhtikuussa 2016 järjestettävien HOK-Elannon edustajiston vaalien ehdokasasettelu on päättynyt. Asiakasomistajat kokosivat määräaikaan mennessä 23 ehdokaslistaa, joissa oli yhteensä 1 006 ehdokasta. Edellisissä, vuoden 2012 vaaleissa mukana oli 24 listaa ja 991 ehdokasta. Asiakasomistajilla on mahdollisuus äänestää näissä vaaleissa postiäänestyksen lisäksi myös internetissä.

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa, jotka järjestetään 18.–29.4.2016, valitaan Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki vuoden 2015 loppuun mennessä HOK-Elannon jäseneksi eli asiakasomistajaksi liittyneet ja 15 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet, eli noin 600 000 jäsentä pääkaupunkiseudulla. Edellisissä vaaleissa äänesti lähes 117 000 jäsentä, ja äänestysvilkkaus oli 21 prosenttia.

– Toivomme vaalien äänestysvilkkauden nousevan tästä vielä vähintään 25 prosentin tasolle, jotta edustajiston kokoonpano vastaisi mahdollisimman hyvin koko laajaa omistajakuntaamme, sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.

– Ehdokasasettelun perusteella näyttää selvästi siltä, että oman osuuskaupan asiat kiinnostavat.

Kaikilla asiakasomistajilla oikeus asettua ehdolle ja asettaa ehdokkaita

Ehdokkaaksi vaaleissa on voinut asettua jokainen HOK-Elannon henkilöjäsen, joka on täyttänyt 18 vuotta vaalin alkaessa, ja jolla on vähintään viisi allekirjoittanutta kannattajaa ehdokaslistallaan. Yhdellä ehdokaslistalla on oltava vähintään kaksi ja korkeintaan 120 ehdokasta. Ehdokasasettelu päättyi 8.2.2016. Keskusvaalilautakunta käsitteli jätetyt ehdokaslistat kokouksessaan 11.2.2016.

Asiakasomistajat ovat näin keskuudestaan koonneet seuraavat, sisäänjättöjärjestyksen mukaan luetellut ehdokaslistat:

Järjestysnro   Ehdokaslistalle ehdotettu nimi                                                            Ehdokkaita  

1

Asiakas – Kuluttajat

2

2

Asiakasomistajan asialla

2

3

Henkilöstön asialla

3

4

Kaupan osaajat

3

5

Kokoomus – Helsinki

87

6

Vihreät – Uusimaa

34

7

Hyvät jakoon

6

8

Kokoomus – Uusimaa

68

 9

Suomen Keskusta

68

10

Sosialidemokraatit Helsinki

120

11

Sosialidemokraatit Espoo

46

12

Sosialidemokraatit Vantaa

66

13

Sosialidemokraatit muu Uusimaa

50

14

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen lista

95

15

Helsingin Perussuomalaiset

28

16

Kristillisdemokraatit lähipalveluja kotimaisin tuottein

120

17

Vihreät – Helsinki

46

18

Uudenmaan Perussuomalaiset

51

19

Ikäihmisten parhaaksi

2

20

Demokraattinen Liitto – Demokraatit, Demokratiska Alliansen – Demokraterna

5

21

Vasemmistoliitto

71

22

Svenska folkpartiet – Suomen ruotsalainen kansanpuolue

31

23

From Waste to Taste

2

 

 Ehdokkaita yhteensä

1 006

 

Ehdokkaiden nimet löytyvät osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Listojen asiamiehillä on nyt aikaa täydentää joidenkin ehdokkaiden tietoja sekä solmia mahdollisia vaaliliittoja. Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistojen nimet, arpoo listojen järjestyksen ja antaa ehdokasnumerot kokouksessaan 3.3.2016.

Kaksi tapaa äänestää

HOK-Elanto on jo kaksissa vaaleissa tarjonnut jäsenkunnalle mahdollisuuden myös nettiäänestämiseen. Edellisissä vaaleissa tätä mahdollisuutta käytti hyväksi 34 prosenttia äänestäneistä. Vaalipalvelukokonaisuuden HOK-Elannolle tuottaa Edita Prima Oy. Vaaleja suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota äänestäjän vaalisalaisuuden säilymiseen.

 

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan kotiin äänestysaineisto vaaliajan alkamiseen mennessä.

Äänestäjä voi itse valita, haluaako äänestää perinteisesti postitse vai internetissä. Sähköinen äänestäminen on mahdollista koko vaaliajan puitteissa. Äänestäjä rekisteröityy sähköiseen äänestykseen vaalisivustolla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan ja pääsee sen jälkeen äänestämään. Annettua ääntä ei äänestyksen jälkeen voida yhdistää äänestäjään.

Vaalit päättyvät 29.4.2016. Jotta postiääni ehtisi perille ennen vaaliajan päättymistä, äänestyslipun palautuskuori on jätettävä postiin viimeistään päättymispäivänä ennen postilaatikon tyhjentämistä. Postiäänestysaineistossa on palautuskuoreen merkitty jokaiselle äänioikeutetulle satunnaisesti annettu viivakooditunnus, jolla estetään kahteen kertaan äänestäminen. Jos äänestäjä lähettää äänestyslipun postitse ja äänestää myös sähköisesti, sähköisesti annettu ääni jää voimaan. Netissä äänestäminen on luonnollisesti mahdollista vain yhden kerran

Annetut äänet ovat Edita Prima Oy:n vaalijärjestelmässä, kunnes tulokset voidaan laskea yhteen ja vahvistaa vaalien keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Keskusvaalilautakunnan vahvistettua tulokset, ne julkistetaan 6.5.2016.

Lisätietoja:    Talousjohtaja Laura Oja, puh. 010 76 60300, laura.oja@sok.fi

Tiedotuspäällikkö Ralf Nyberg, puh. 010 76 60590. ralf.nyberg@sok.fi