HOK-Elannon vaalit 2016: Yli 50 000 äänesti kolmena ensimmäisenä päivänä


21.04.2016

HOK-Elannon vaalien äänestysaineisto jaettiin 18.4. kaikille äänioikeutetuille ja nettiäänestys avattiin samalla klo 8.00. Ensimmäisen päivän aikana 12 425 omistajaa käytti äänioikeuttaan verkon kautta, kun edellisissä, vuoden 2012 vaaleissa vastaava luku oli 5 200. Kolmen päivän aikana äänestäneitä on nyt 51 200, josta postiäänten osuus on 20 000 ja nettiäänten yli 31 000.

HOK-Elanto on jo kaksissa aiemmissa vaaleissa tarjonnut jäsenkunnalleen mahdollisuuden nettiäänestämiseen. Vuonna 2008 netissä äänestäneiden osuus oli 22 prosenttia ja vuonna 2012 yli 34 prosenttia.

Kaksi tapaa äänestää

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa, jotka järjestetään 18.–29.4.2016, valitaan Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Äänioikeus on yli 590 000 asiakasomistajalla pääkaupunkiseudulla. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään 31.12.2015 liittyneet Helsingin Osuuskauppa Elannon jäsenet.

Äänestysaineisto jaettiin postitse äänioikeutetuille 18.4.2016. Tarkat äänestysohjeet äänestämistä varten on annettu äänestysaineistossa. Äänestää voi joko verkkopankkitunnuksia käyttäen internetissä tai postitse. Verkossa pääsee äänestämään osoitteessa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto. Vaalisivustolta löytyy myös ehdokkaiden esittely ja vaalikone. Äänestää voi aina vaaliajan päättymiseen 29.4. klo 21 asti.

Vaalipalvelukokonaisuuden HOK-Elannolle tuottaa Edita Prima Oy. Vaaleja suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota äänestäjän vaalisalaisuuden säilymiseen. Ensimmäiset postiäänet palautuvat tiistaina ja kirjattiin seuraavana päivänä viikkona 20.4. vaalien teknisen järjestäjän Edita Prima Oy:n järjestelmään. Tähän mennessä on siis kahtena päivänä palautunut yhteensä 20 095 postiääntä.

 

HOK-Elannon edustajistoon on ehdolla yli tuhat ehdokasta, jotka vaalikoneessa ovat saaneet tilaa esitellä itsensä ja ottaa kantaa osuuskaupan toimintaan liittyviin väittämiin. Ehdokasesittelyssä on ehdokkaan nimen lisäksi arvo tai ammatti, asuinpaikkakunta ja ikä. Lisäksi useimmat vaalikoneeseen vastanneet ovat liittäneet oman esittelytekstin ja kuvansa sekä tarpeen mukaan antaneet lisäperusteluja kannanottoihinsa koneen väittämiin. Ehdokkaiden nimet ja numerot, äänestysohjeet ja vaalikone, kuten kaikki muukin vaaleja ja äänestämistä koskeva aineisto löytyy osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Äänestäneillä mahdollisuus voittaa vuoden ostokset

Jotta edustajiston kokoonpano vastaisi mahdollisimman hyvin asiakasomistajien näkemyksiä, on osuuskauppavaaleissa perinteisesti pyritty nostamaan äänestysvilkkautta palkinnoilla, jotka arvotaan äänestäneiden kesken. Tällä kertaa kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kolmelle voittajalle vuoden ostokset à 12 000 euroa ja lisäksi netissä äänestäneiden kesken arvotaan 50 voittajalle 100 euron ravintolalahjakortit.

#hokelantovaalit

Lisätietoja:

Talousjohtaja Laura Oja, puh. 010 76 60300, laura.oja(at)sok.fi
Tiedotuspäällikkö Ralf Nyberg, puh. 010 76 60590. ralf.nyberg(at)sok.fi