HOK-Elanto -konsernin johtoryhmä 2018


03.10.2017

HOK-Elannon hallitus päätti kokouksessaan 19.9.2017 HOK-Elannon uuden, 1.1.2018 toimintansa aloittavan, konsernin johtoryhmän kokoonpanon.

Uutena toimitusjohtajana vuoden 2018 alussa aloittaa HOK-Elannon hallintoneuvoston nimittämä Veli-Matti Liimatainen, nykyisen toimitusjohtajan kauppaneuvos Matti Niemen jäädessä eläkkeelle. Liimatainen on toiminut HOK-Elannon varatoimitusjohtajana vuodesta 2012.

Market- ja tavaratalokaupasta sekä hautaus- ja lakipalveluista vastaavaksi toimialajohtajaksi on nimitetty Kimmo Nikula. HOK-Elannon kesällä ostama Stockmann Herkku -liiketoiminta kuuluu kaupan toteutuessa myös Nikulan vastuualueeseen. Nikula vastaa myös market-toimialan tukitoimintoja tuottavasta Marketohjauksesta. Aiemmin Nikula on toiminut HOK-Elannon Alepa- ja S-market -ketjujen ketjunjohtajana.

Prismasta, Kodin Terrasta, ABC:sta ja verkkokaupasta vastaavaksi toimialajohtajaksi on nimitetty Lassi Juntunen. Jatkossa myös digitaalisuuteen liittyvät kehityshankkeet kuuluvat Juntusen vastuualueeseen. Juntunen on aiemmin toiminut HOK-Elannon Prisma-ketjun ketjunjohtajana.

Ravintolatoimialan toimialajohtajana jatkaa Jouko Heinonen elokuuhun 2018. Uutena ravintolatoimialan toimialajohtajana aloittaa elokuussa 2018 Henriikka Puolanne. Heinosella olisi ollut mahdollisuus jäädä eläkkeelle tämän vuoden lopussa, mutta Liimataisen pyynnöstä hän jatkaa toimessaan perehdyttäen seuraajansa uusiin tehtäviin ja toimii loppuvuoden 2018 ajan mentorina Puolanteelle. Puolanne on toiminut aiemmin HOK-Elannon Sokos- ja Emotion-ketjujen ketjunjohtajana ja hänellä on pitkä kokemus asiakaskokemuksen ja palveluliiketoiminnan johtamisesta.

Henkilöstöjohtajana jatkaa Antero Levänen, suunnittelujohtajana Juha Ilvonen, talousjohtajana Laura Oja ja kiinteistöjohtajana Jyrki Karjalainen.

Lisäksi konsernin johtoryhmään on nimitetty viestintä- ja markkinointijohtajaksi Tuomas Ahola.

HOK-Elanto -konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, toimialajohtajat, suunnittelujohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, kiinteistöjohtaja sekä viestintä- ja markkinointijohtaja.

Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaavana johtajana jatkaa sisäisen tarkastuksen johtaja Pirjo Tarkkanen.

Markku Kuusinen on nimitetty kehitysjohtajaksi toimitusjohtajan erityisprojekteihin 1.1.2018 alkaen.

Uusi organisaatio astuu voimaan lopullisessa muodossaan 1.1.2018, mutta osa vastuista siirtyy jo syksyn aikana erillisen aikataulun mukaan uuteen rakenteeseen.