HOK-Elanto Liiketoiminta Oy käynnistää muutosneuvottelut Alepa-ketjussa


11.01.2024

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy käynnistää muutosneuvottelut Alepa-ketjussa 17.1.2024. Muutosneuvottelut koskevat Alepa-ketjun myymäläpäälliköitä, joita on yhteensä 119 henkeä. Alepa-ketjussa työskentelee noin 1300 ja koko HOK-Elanto-konsernissa yhteensä noin 6700 henkilöä. Muutosneuvottelut käydään toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Esitetyt muutokset voivat aiheuttaa työtehtävien muuttumista, yhdistämistä, työsuhteen ehtojen olennaista muuttumista, ja/tai irtisanomisia.  

Alustava arvio henkilöstön vähennystarpeesta on kokonaisuudessaan 65. Suunnitelman toteutuessa työnantaja pyrkii tarjoamaan nykyisestä tehtävästään irtisanotuille henkilöille muuta työtä Alepa-ketjusta tai laajemmin HOK-Elanto-konsernin palveluksesta, jotta työsuhde ei päättyisi. Vähennystarve voi kasvaa, mikäli suunniteltuja uusia työtehtäviä ei oteta vastaan. Näillä muutosneuvotteluilla ei ole vaikutusta Alepoiden lukumäärään. 

Lähikaupan rooli asiakkaiden arjessa on murroksessa. HOK-Elannon tavoitteena on uudistaa Alepa-ketjua strategiansa mukaisesti vastaamaan yhä vahvemmin muuttuvaan kuluttajakäyttäytymiseen, ja varmistaa edellytykset tulevaisuuden menestykselliseen liiketoimintaan. Muutosneuvotteluilla haetaan Alepalle yhtenäisempää ja tehokkaampaa johtamismallia, jossa hyödynnetään aiempaa enemmän myymälöiden välistä yhteistyötä.