HOK-Elanto on hyvän mielen työpaikka – tunnustus mielenterveyden edistämisestä saatiin jo kolmannen kerran


HOK-Elanto on saanut Hyvän mielen työpaikka -tunnustuksen. Tunnustus myönnetään sitoutumisesta mielenterveyden suunnitelmalliseen edistämiseen. Mielenterveyden edistäminen on pitkäjänteistä työtä ja siksi mielenterveys on HOK-Elanolla vahvasti sidoksissa strategiaan ja arjen johtamistyöhön.

20.03.2024

HOK-Elannolle on myönnetty Hyvän mielen työpaikka -merkin käyttöoikeus kolmannelle kaudelle. Hyvän mielen työpaikka -merkki on MIELI Suomen mielenterveys ry:n myöntämä tunnustus siitä, että työpaikka täyttää mielenterveyden edistämisen kriteerit ja sitoutuu mielenterveyden suunnitelmalliseen vahvistamiseen. Tunnustuksen tarkoituksena on myös kannustaa työpaikkoja edistämään mielenterveyttä kiinnittämällä huomiota mielenterveyttä suojaaviin ja kuormittaviin tekijöihin entistä enemmän.

Suomessa erityisesti nuorten mielenterveyden sairauspoissaolot ovat olleet jo vuosia nousussa. HOK-Elannossa kasvu on saatu taittumaan ja vuonna 2023 mielenterveyden sairauspoissaolot jopa laskivat. Nuorten mielenterveyden edistäminen on HOK-Elannolle keskeistä jo henkilöstön ikärakenteenkin vuoksi. HOK-Elannossa työskentelee 7000 työntekijää, joista 29 % on alle 25-vuotiaita.

Aktiivisia tekoja mielenterveyden edistämiseksi

Erityistä kiitosta HOK-Elanto saa Mieli ry:ltä siitä, että mielenterveyttä ei edistetä vain erillisinä projekteina. Mielenterveyden edistäminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja siksi mielenterveys on HOK-Elanolla vahvasti sidoksissa strategiaan ja arjen johtamistyöhön.

HOK-Elannon mielenterveystyön perustana toimii Mielen tuki -malli, joka tarjoaa esihenkilön varhaisen tuen lisäksi työterveyden palveluita matalalla kynnyksellä. Työterveyshoitajan alkukartoituksen jälkeen hyödynnetään tarvittaessa työterveyspsykologia, työkykyvalmentajaa, lääkäriä tai lyhytpsykoterapiaa.

Varhaisen tuen keskustelut ovat kasvaneet 44 % vuodesta 2019. Keskeistä on ollut esihenkilöiden systemaattinen valmentaminen ja avoimeen keskustelukulttuuriin rohkaiseminen. Keskusteluja käydään matalalla kynnyksellä, heti kun huoli herää. Vuonna 2023 dokumentoitiin 1726 keskustelua.

Avointa puhetta mielenterveydestä

HOK-Elanto kouluttaa henkilöstöään mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Osana työturvallisuuden koulutuksia järjestettävä mielen ensiapuvalmennus on saanut hyvää palautetta henkilöstöltä. Valmennusten tarkoitus on tarjota hokelantolaisille työkaluja mielenterveyshaasteiden tunnistamiseen ja kasvattaa avointa keskustelukulttuuria myös mielen asioissa ennakkoluuloja poistaen.

Työtä mielenterveyden tukemiseksi tänään ja huomenna

Mielenterveyden edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Vuonna 2024 tulemme nykyisten toimenpiteiden lisäksi kartoittamaan esihenkilöiden osaamista ja tuen tarpeita nuorten työntekijöiden kohtaamiseen ja johtamiseen liittyen. Lisäksi rakennamme ikäjohtamiseen liittyvää konkarimallia. Tavoitteena on auttaa esihenkilöitä johtamaan henkilöstä monimuotoisuus huomioiden ja tukea henkilöstön työkykyä työuran eri vaiheissa ja elämäntilanteissa.

Nykyisten ja tulevien hokelantolaisten mielenterveyden tukeminen on yksi merkittävä teko matkalla kohti tavoitettamme.

Haluamme olla palvelualojen paras työpaikka.