KAPINALLINEN KAUPPA – Helsingin Osuuskauppa Elanto 1905–2015 historia ilmestyy 1.10.


01.10.2015

Useimmat helsinkiläiset asioivat tänäänkin kaupoissa, joiden tarina alkoi toista sataa vuotta sitten epäinhimillisten työolojen, elintarvikkeiden epähygienian ja hintakiskonnan kauhistelusta.

Helsinkiläiset perustivat vuonna 1905 Osuusliike Elannon, josta kehittyi jo ensimmäisen maailman-sodan loppuun mennessä monialainen suurliike. Elannon ja SOK:n teiden erkaannuttua sisällis-sodan jälkeen, perustettiin vuonna 1919 Helsingin Osuuskauppa HOK.

Kapinallinen kauppa -kirja kertoo Elannon ja HOK:n tarinan kaupunki-, kulttuuri- ja yrityshistoriaa yhteen punoen.

Se alkaa yhteisestä alusta ja etenee läpi pitkän keskinäisen kilpailuvaiheen yllättävään yhdistymiseen – HOK-Elannon syntyyn vuoden 2004 fuusiossa – ja kasvuun tämän päivän markkinajohtajaksi.

Kirjan ovat kirjoittaneet nuoren polven historioitsijat Anitra Komulainen ja Sakari Siltala.  Heidän teoksensa perustuu laajoihin arkisto-tutkimuksiin ja kymmeniin aikalaishaastatteluihin.

Tutkimustensa tulokset kaksikko esittää ajassa etenevänä kertomuksena, joka kääntyy kotimaisen lukevan yleisön puoleen. Kirjan johdannon on kirjoittanut Helsingin yliopiston historian laitoksen professori Markku Kuisma ja tulevaisuuteen tähyävän epilogin saman laitoksen dosentti Teemu Keskisarja.

Kirjaa myydään muun muassa kaikissa HOK-Elannon Prismoissa.

Lue lisää HOK-Elannon historiasta>>

”Nyt uutta Helsingissä” – osuuskauppojen mainonnan historiaa –video>>