Logistiikkaa ympäristöystävällisesti maakaasulla


23.04.2019

Vuoden 2019 alussa Inex Partners sai käyttöönsä ensimmäisen nesteytetyllä maakaasulla kulkevan rekkaveturin. Se toimii kaksilämpöisen puoliperävaunuyhdistelmän vetoautona Helsingin ja Jyväskylän välisessä liikenteessä.

Ajoneuvojen päästöjä säätelevien EURO-normien tiukentuminen on dieselkäyttöisille ajoneuvoille haastavaa. Perinteisten dieselkäyttöisten kuorma-autojen päästöjä on saatu EURO 6 -normien myötä pudotettua maltilliselle tasolle, mutta diesel ei polttoaineena enää tarjoa suuria mahdollisuuksia päästöjen lisäleikkaamisiin. Katseet ovat kääntyneet vaihtoehtoisilla polttoaineilla, kuten maakaasulla ja sähköllä liikkuvien ajoneuvojen kehitystyöhön.

Inex Partners haluaa olla mukana uusien vähäpäästöisten käyttövoimien kehityksessä. Tänä keväänä sen käyttöön tullut Iveco Stralis 460 NP on Inex Partnersin logistiikkayhteistyökumppanin, Vähälä Yhtiöiden tutkimusprojekti. Vähälän omistaman ajoneuvon polttoaineena toimii nesteytetty maakaasu (LNG).

− Lähdemme hakemaan kokemuksia maltillisesti vain tällä yhdellä ajoneuvolla, mutta toiminnan laajentaminen on myöhemmin täysin mahdollista, tuotantojohtaja Jouni Jaakola Inex Partnersilta arvioi.

Dieselin veroinen suorituskyky

Kaasun polttamisesta syntyvät päästöt ovat merkittävästi dieseliä pienempiä. Lisäksi kaasukäyttöinen ajoneuvo on äänitasoltaan huomattavan hiljainen. Rekkaveturin käyttösäteeksi Vähälä Yhtiöiden toimitusjohtaja Ville Vähälä ennakoi 800 kilometriä.

− Käyttösäde ei poikkea merkittävästi dieselkäyttöisistä ajoneuvoista, ja on käyttötarkoitukseensa riittävä. Tehoiltaan Iveco Stralis ei poikkea olennaisesti vastaavan tehoisesta dieselmoottorisesta rekkaveturista, Vähälä mainitsee.

Myöskään kaasurekan vetämässä, Inex Partnersin kuljetuksissa käytettävässä thermoperävaunussa ei ole perinteistä dieselmoottoria. Siinä hyödynnetään ajoneuvon liikkumisesta ja jarrutuksesta talteen otettua energiaa.

Uusi ajoneuvo kulkee Helsingin ja Jyväskylän välillä, ja kuormia kulkee molempiin suuntiin. Reitillä on hyvät kaasun tankkausmahdollisuudet. Maakaasun tankkausverkosto on valtakunnallisesti vielä rajallinen, ja se luonnollisesti rajaa kaasulla toimivien vetoautojen käyttömahdollisuuksia S-ryhmän logistiikasta valtakunnallisesti vastaavassa Inex Partnersissa. Kaasuyhtiö Gasumin mukaan kaasutankkausverkosto tulee kuitenkin laajenemaan lähitulevaisuudessa merkittävästi.

Lupaavia kokemuksia

Käyttökokemukset kaasukäyttöisistä ajoneuvoista raskaassa runkoliikenteessä ovat rajalliset. Niiden hankintakustannukset ovat melko korkeat, mutta pitkällä tähtäimellä vaihtoehto vaikuttaa kilpailukykyiseltä dieselkäyttöisiin verrokkeihin nähden.

− Tähänastiset kaasukäyttöiset ajoneuvot ovat olleet omamassaltaan pienempiä, eikä omakohtaisia tutkimustuloksia ole vielä olemassa. Uudella ajoneuvolla tutkitaan kaasukäyttöisen ajoneuvon kokonaiskustannuksia, toimintaa elinkaarella ja kilpailukykyisyyttä, Ville Vähälä korostaa.

Inex Partnersissa mielenkiinto ekologisempiin kuljetusvaihtoehtoihin on suurta. Tähän mennessä uusi kalusto on toiminut yhtä hyvin kuin perinteinen dieselkäyttöinen kalusto, eikä minkäänlaisia haasteita ole havaittu. Jouni Jaakola kuitenkin myöntää, että taloudelliset seikat painavat.

− Vasta aika ja kokemukset näyttävät uudenlaisen kaluston todelliset huoltokustannukset ja sen käyttöiän. Kokemukset määrittelevät tekniikan kustannustehokkuuden. Kehitys on ollut nopeaa, ja autoteollisuudessa myös muita ympäristöystävällisempiä tekniikoita on nyt saatu tasolle, jotka tosissaan kilpailevat perinteisten ratkaisujen kanssa.