Millainen on unelmiesi hotellihuone?


20.10.2016

Sokos Hotellien ja Laurea-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden hotellihuone -työpajoissa asiakkaat pääsivät kertomaan toiveitaan hotellihuoneiden suunnittelusta. Työpajojen tavoitteena on kehittää entistä toiminnallisempia ja tunnelmallisempia hotellihuoneita.

Tulevaisuuden hotellihuone -työpajat ovat osa Sokos Hotellien ja Laurean yhteistä hanketta, jossa asiakaskokemusta pyritään parantamaan palvelumuotoilun keinoin.

– Työpajojen avulla haluttiin tunnistaa entistä paremmin, miten asiakkaamme kokevat huoneet eri hotellityypeissämme. Halusimme tietää, mitä he huoneessa eniten arvostavat ja mistä sen tunnelma syntyy, SOK:n matkailukaupan kehityspäällikkö Hanna Riihimäki kuvailee.

Työpajoissa asiakkailta saatiin konkreettisia kehitysideoita jo olemassa oleviin huoneisiin sekä ajatuksia siitä, miten asiakaskokemusta voidaan muuten parantaa pienillä asioilla.

 

Mahdollisimman erilaisia osallistujia

Riihimäki korostaa, että hotellikokemukset ovat hyvin yksilöllisiä. Asiakkaiden odotukset ja roolit vaihtelevat matkan mukaan ja sen aikana. Siksi työpajoihinkin haluttiin mahdollisimman laaja kohderyhmä eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ja eri tarkoituksilla matkustavia asiakkaita.

Työpajojen osallistujat löytyivät Sokos Hotellien nettisivuilla ja some-kanavissa julkaistun kutsun kautta. Syys-lokakuussa järjestettyihin kolmeen työpajaan valikoitui yhteensä 30 asiakasta, 10 kuhunkin pajaan.

 

Inspiroiva tapa kehittää toimintaa

Palautteen perusteella pajat koettiin hauskaksi ja antoisaksi tavaksi ottaa asiakkaat aktiivisemmin mukaan kehittämään palveluja.

– Alkuun toisilleen täysin vieraista ihmisistä muodostui kolmessa tunnissa erinomaisesti toimiva ryhmä. Pajat tuntuivat inspiroivalta keinolta kehittää toimintaamme yhdessä asiakkaidemme ja ulkopuolisten kumppanien kanssa, Hanna Riihimäki toteaa.

Nyt kehitystyö jatkuu ideoiden ja palautteiden konkretisoinnilla ja valittujen kehityskohteiden toteuttamisena hotelleissa.

– Vastaavanlainen kehitystyö jatkuu varmasti myös uusissa projekteissamme, Riihimäki lupaa.