Muutoksia HOK-Elannon säännöissä


31.12.2008

HOK-Elannon edustajisto päätti kokouksessaan 9.12.2008 sääntömuutoksista, joiden tarkoituksena on saattaa säännöt paremmin ajan tasalle ja vastaamaan nykyistä toimintaa, jossa S-ryhmän jäsensijoitusten hoito on keskitetty S-Pankki Oy:lle. Lisäksi sääntöihin tehtiin muutamia täsmennyksiä, jotta HOK:n ja Elannon fuusion yhteydessä laaditut säännöt vastaisivat paremmin S-ryhmän yhteisiä mallisääntöjä.

Asiakasomistajia selvimmin koskeva muutos on osuusmaksun maksuajan muuttuminen siten, että osuusmaksu on maksettava täyteen (35 euroon) kahden vuoden aikana. Fuusion siirtymäsäännöksissä maksuaika oli määritelty viideksi vuodeksi. Säännöissä myös täsmennettiin, että jäsenellä ei voi olla useita varsinaisia osuuksia. HOK-Elantoa muodostettaessa jäsenillä, jotka olivat sekä HOK:n että Elannon jäseniä, oli kaksi osuutta, joista ylimääräiset osuusmaksut on palautettu edustajiston 14.12.2004 päätöksen mukaisesti.

Nyt hyväksytyistä säännöistä on poistettu kaikki säästökassaa koskevat lisämääräykset (säästökassatoiminnan säännöt) ja muutettu tähän toimintaan viittaavat kohdat osuuskunnan varsinaisissa säännöissä. Muutoksen syynä on se, että osuuskunta on 15.10.2007 lakannut harjoittamasta säästökassatoimintaa ja jäsensijoitukset on samana päivänä siirretty säästökassatoiminnan sääntöjen 13 §:n mukaisella menettelyllä S-Pankki Oy:lle.

Fuusion yhteydessä vanhoissa säännöissä oli myös siirtymäsäännös, joka koski mm. osuuskunnan hallintoneuvoston kokoonpanoa ja sen asteittaista pienentämistä 32 jäsenestä ja 4 henkilökunnan edustajasta nykyiseen kokoonpanoon, jossa on 16 edustajiston valitsemaa ja kaksi henkilökunnan valitsemaa jäsentä.

Muut sääntömuutokset ovat lähinnä teknisluonteisia ja koskevat mm. nimeämistoimikunnan nimen muuttamista nimeämisvaliokunnaksi lisättynä määräyksillä valiokunnan kokoonpanosta sekä edustajiston työskentelyyn liittyviä täsmennyksiä.

Vaalijärjestykseen on täsmennetty, että äänioikeutetun tulee olla täyttänyt 15 vuotta ennen vaalivuoden alkua. Edustajistovaalien ehdokaslistan tiedoissa voidaan virallisen etunimen sijasta mainita ehdokkaan yleisesti tunnettu kutsumanimi. Vaaliliittosopimuksessa voidaan nyt sopia ehdokaslistojen järjestys vaaliliiton sisällä, entisen arvotun järjestyksen sijaan.

Uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2009 kun kaupparekisteri on rekisteröinyt muutokset, ja ne ovat luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta liitteestä.

Lisätietoja:

HOK-Elannon lakimies Saimi Lehtimäki, puh. 010 76 60203, saimi.lehtimaki@sok.fi

 

Liitteet: