Puolustamisen arvoiset oikeudet


10.12.2016

Ihmisoikeudet edellyttävät vapaata kansalaisyhteiskuntaa ja yritysten aktiivisuutta. Aito vuoropuhelu sidosryhmien kanssa lisää luottamusta ja auttaa käsittelemään kriittisiäkin asioita.

Tänään 10. joulukuuta juhlistetaan kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää. Tänä vuonna päivän tavoitteena on nousta esiin toisten oikeuksien puolesta. Päivän teeman mukaisesti meille on luontevaa puolustaa tänään vapaata kansalaisyhteiskuntaa ja Finnwatchin tutkija Andy Hallin kaltaisia kansalaisaktivisteja. Olemme olleet mukana Andy Hallin tarinassa neljän vuoden ajan.

Ihmisoikeuksien näkökulmasta vuosi on ollut meille S-ryhmässä merkittävä. Olemme nostaneet tavoitteemme ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ihmisoikeuksien edistämiseen. Ihmisoikeudet on valittu yhdeksi pääteemaksi uudessa Paras paikka elää -vastuullisuusohjelmassamme. Myös konkreettiset teot ovat vieneet meitä kohti uutta tavoitettamme.

Samalla kun olemme määrätietoisesti toimeenpanneet auditointeja ja tehostaneet riskienarviointeja, olemme aloittaneet vaikuttamistyön ihmisoikeuksien edistämiseksi. Haluamme olla aktiivinen toimija kansainvälisissä verkostoissa ja jatkaa vuoropuhelua kotimaassa keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Koemme, että vapaan kansalaisyhteiskunnan roolin merkitys ihmisoikeuksien edistäjänä on keskeinen.

Läpinäkyvyys on yksi tärkeimmistä keinoista edistää ihmisoikeuksia, sillä avoimen tiedon avulla myös kansalaisyhteiskunta voi paremmin valvoa ihmisoikeuksien toteutumista. Siksi S-ryhmän tuotantoketjut pyritään tekemään mahdollisimman läpinäkyviksi. Nykyisin valmistusmaatiedot ja elintarvikkeiden pääraaka-aineiden alkuperämaatiedot ovat omien merkkiemme tuotteissa nähtävillä, ja julkistamme myös tehdastietoja. Tärkeää on myös, että ihmisoikeudet ovat mukana kaupallisissa neuvotteluissa.

Tämä vuosi on hyvä päättää ihmisoikeuksien päivänä Andy Hallin tukemiseen, sillä vuoden alussa päätimme lähteä hänen oikeudenkäyntiinsä todistajaksi. Jatkamme töitä ihmisoikeuksien edistämiseksi niin Thaimaassa kuin muissa riskimaissa. Tulevaisuudessa tarvitsemme myös uusia toimintamalleja, siksi haastan eri toimijat pohtimaan uusia keinoja edistää ihmisoikeuksien toteutumista.

Näe pidemmälle.

Lea Rankinen
SOK:n vastuullisuusjohtaja