”Reilun kaupan kaltaiselle vastuullisuudelle on valtava tilaus”


21.10.2013

Reilu kaupan viikkoa vietetään jälleen 21.‒27.10.

Reilu kauppa on viidentoista vuoden aikana noussut marginaalista lähes kaikkien suomalaisten tietoisuuteen, ja kiinnostus tuotteiden alkuperää kohtaan on tuona aikana kasvanut valtavasti. Reilun kaupan toiminnasta Suomessa kertoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

 

Mikä on toimintanne tarkoitus?

Reilulla kaupalla tavoitellaan maailmaa, jossa kehitysmaiden viljelijöillä ja suurtilojen työntekijöillä on mahdollisuus turvattuun ja kestävään toimeentuloon sekä edellytykset päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Reilu kauppa ry edustaa Reilun kaupan merkkijärjestelmää Suomessa. Tuemme Reilun kaupan tuottajien markkinoillepääsyä ja kerromme suomalaisille kehitysmaatuotannon haasteista ja Reilun kaupan vaikutuksista.

 

Millaista on epäreilu kauppa?

Epäreilu kauppa ei ole taloudellisesti, sosiaalisesti tai ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. Viljelijät voivat esimerkiksi joutua myymään satonsa niin halvalla, ettei korvaus kata edes tuotantokustannuksia.

 

Reilu kauppa on toiminut Suomessa 15 vuotta. Miten kuluttajien suhtautuminen Reilun kaupan tuotteisiin on tuona aikana muuttunut?

Kiinnostus tuotteiden alkuperää kohtaan on kasvanut valtavasti, ja Reilu kauppa on noussut 15 vuodessa marginaalista osaksi valtavirran kaupankäyntiä. Nykyään 93 prosenttia suomalaisista tuntee Reilun kaupan, ja maassamme ostettiin viime vuonna Reilun kaupan tuotteita yli 150 miljoonalla eurolla. Kuluttajatutkimusten mukaan suomalaiset myös luottavat Reiluun kauppaan.

 

Onko taantuma vaikuttanut Reilun kaupan tuotteiden myyntiin?

Tuotteiden myynti on kasvanut joka vuosi, myös taantuman aikana. Ilman taantumaa kasvuvauhti olisi tosin saattanut olla nopeampi, sillä taantuman aikana kaupat ovat olleet paikoin varovaisempia Reilun kaupan valikoimien laajentamisessa ja esiintuomisessa.

Kaupan ja teollisuuden ei kannata tehdä taantuman varjolla päätöksiä kuluttajan puolesta, sillä aito vastuullisuus ei voi olla suhdanteesta kiinni ja kuluttajat ovat ostaneet Reilun kaupan tuotteita suhdanteista riippumatta. Esimerkiksi viime vuonna Reilun kaupan tuotteiden myynti kasvoi Suomessa 48 prosentilla.

 

Miten näet Reilun kaupan tulevaisuuden?

Uskon kasvun jatkuvan, sillä kiinnostus tuotannon alkuperää kohtaan kasvaa edelleen ja kuluttajien eettisyysodotukset tiukentuvat myös tulevaisuudessa. Reilun kaupan kaltaiselle kunnianhimoiselle vastuullisuudelle on siis valtava tilaus. Tämä on hyvä asia, sillä suurin osa kehitysmaiden viljelijöistä ja suurtilojen työntekijöistä on edelleen Reilun kaupan hyötyjen ulkopuolella.

 

Tuotepakkauksissa on tänä päivänä paljon erilaisia vastuullisuusmerkkejä. Mitkä ovat Reilun kaupan merkin vahvuudet ja haasteet?

 Kyseessä on selkeästi tunnetuin ja luotetuin vastuullisuusmerkki, joka on säätänyt sertifioidulle tuotannolle kattavimmat vaatimukset. Tunnettuus on tärkeää, sillä kuluttaja käyttää yksittäisen tuotteen valintaan esimerkiksi ruokaostoksilla korkeintaan pari sekuntia.

Reilu kauppa on myös luomun ohella kaikkein tutkituin sertifiointi, ja ulkopuolisten tekemät vertailevat tutkimukset ovat todenneet sen alansa parhaaksi. Lisäksi kyseessä on ainoa sertifiointi, joka on 50-prosenttisesti kehitysmaiden viljelijöiden ja työntekijöiden omistuksessa. Toiset 50 prosenttia päätösvallasta on Reilu kauppa ry:n kaltaisilla kansalaisjärjestöillä.

Reilun kaupan tärkein haaste on kehittää järjestelmää edelleen niin, että mukaantulo on yrityksille mahdollisimman helppoa ilman, että Reilun kaupan hyötyjä viljelijöille ja työntekijöille vesitetään. Tämän eteen on tehty työtä jatkuvasti, ja työ jatkuu myös tulevaisuudessa.

 

Ketkä ovat Reilun kaupan tuotteiden kuluttajia?

Mitä enemmän Reilusta kaupasta on tullut valtavirtaa, sitä vähemmän sosioekonomisilla tekijöillä (esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, tulotaso) on merkitystä. Naiset ja kaupunkilaiset korostuvat edelleen Reilun kaupan suosijoissa jonkin verran, mutta ero ei ole suuri.

 

Mikä on myydyin Reilun kaupan tuote Suomessa?

Viime vuonna suomalaiset käyttivät eniten rahaa kahviin, kukkiin, viiniin ja banaaneihin tässä järjestyksessä.

 

Onko tulossa uusia tuotteita tai tuoteryhmiä, joihin Reilu kauppa laajenee?

Niitä tulee myyntiin jatkuvasti. Hyödyntämätöntä potentiaalia on esimerkiksi jäätelön kaltaisissa yhdistelmätuotteissa, joissa käytetään sekä sertifioituja että sertifioimattomia raaka-aineita. Yhdistelmätuotteissa tulee käyttää Reilun kaupan raaka-aineita aina kun raaka-aineelle on olemassa Reilun kaupan vaihtoehto, mutta niiden rinnalla voidaan käyttää myös esimerkiksi kotimaisia raaka-aineita.

 

Miten S-ryhmä on kunnostautunut Reilun kaupan tuotteiden suhteen? Millaisia terveisiä lähetätte S-ryhmälle?

Tuotteita on ollut S-ryhmällä mukavasti tarjolla, ja myös oma Rainbow-brändi on lähtenyt mukaan Reiluun kauppaan. Kannustan S-ryhmää parantamaan edelleen tuotteiden saatavuutta ja kiinnittämään huomiota niiden myymälänäkyvyyteen. Ympäröivän yhteiskunnan odotukset kasvavat ja tiukentuvat koko ajan, joten reilu ja rohkea etunoja on järkevää sekä bisneksen että vastuullisuustyön kannalta.

Vuosi sitten tekemämme kuluttajatutkimuksen mukaan tuotteiden saatavuus ruokakaupoissa oli hintaakin tärkeämpi tekijä, kun kuluttajilta kysyttiin mikä saisi heidät ostamaan Reilun kaupan tuotteita nykyistä useammin. Vastaajista 41 prosenttia mainitsi myös paremman myymälänäkyvyyden. Kauppa voi parantaa saatavuutta ja näkyvyyttä sekä omin voimin että hyödyntämällä Reilu kauppa ry:n tarjoamia palveluita.