S-Pankki myönsi viime vuonna 200 000 uutta Visa-korttia


13.02.2013

S-Pankin vuosi 2012 sujui suotuisissa merkeissä. Asiakkaita S-Pankilla oli viime vuoden lopussa vajaa 2,6 miljoonaa ja heidän käytössään yli 1,1 miljoonaa S-Etukortti Visa -maksukorttia. Vuoden 2012 aikana myönnettiin lähes 200 000 uutta S-Etukortti Visa -korttia.

S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula on erittäin tyytyväinen S-Pankin saavuttamaan asemaan ”koko kansan kakkospankkina”, josta on hyvä kasvaa yhä useamman suomalaisen ykköspankiksi. Valtava asiakasmäärä kertoo omalta osaltaan S-Pankin aseman vakiintumisesta suomalaisessa pankkikentässä.

– Erityisen ilahduttavaa on se, että ne asiakkaat, jotka käyttävät S-Pankin palveluita aktiivisesti, ovat niihin myös kaikkein tyytyväisimpiä, sanoo Ylihurula.

Tämän todisti viime vuoden lopulla tehty pankkien asiakastyytyväisyyttä kuvaava EPSI Rating –tutkimus, jonka mukaan S-Pankilla on uskollisimmat asiakkaat ja laadukkaimmat tuotteet. Lisäksi S-Pankin edullisista pankkipalveluista nauttivat asiakkaat kokevat saavansa pankistaan parasta vastinetta rahoilleen.

6,4 miljoonan euron tulos mahdollistaa toiminnan kehittämisen

Yksityishenkilöiden talletusten määrä S-Pankissa oli viime vuoden lopussa 2 336 miljoonaa euroa. Yritystalletukset mukaan lukien S-Pankin talletuskanta oli vuoden päättyessä 2 473 miljoonaa euroa, mikä on samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Viime vuoden aikana S-Pankki laajensi luottovalikoimaansa uudella S-Lainalla, joka tarjoaa edullisen rahoituksen 20 000 euroon saakka. S-Laina ja muut S-Pankin luottotuotteet ovat nousseet asiakkaiden parempaan tietoisuuteen ja pankin antolainaus henkilöasiakkaille kasvoi viime vuonna 37 miljoonalla eurolla. Henkilöasiakkaiden antolainaus päätyi vuoden lopussa 241 miljoonaan euroon.

S-Pankki teki viime vuonna kohtuullisen, 6,4 miljoonan euron liiketuloksen, jolla mahdollistetaan pankin toiminnan kehittäminen koko ajan haastavammassa toimintaympäristössä. Oman haasteensa tuloksen tekemiselle jatkossa asettavat kiristyvän sääntelyn aiheuttamat kustannukset ja vuoden alusta voimaan astunut pankkivero, kertoo Ylihurula.

S-Pankin vakavaraisuus on erinomaisella tasolla. Vuoden lopussa S-Pankin vakavaraisuusaste oli 19,4 %, mikä on selvästi yli 8 prosentin viranomaisvaateen.
 

S-Pankki numeroina 31.12.2012

2,6 miljoonaa asiakasta

2 473 miljoonaa euroa talletuksia

241 miljoonaa euroa henkilöasiakkaille myönnettyjä luottoja

1,1 miljoonaa myönnettyä S-Etukortti Visaa

1,2 miljoonaa sähköisten palveluiden käyttäjää

19,4 % vakavaraisuusaste

6,4 miljoonan euron tulos


Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Pekka Ylihurula, S-Pankki Oy, puh 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi