S-ryhmän joululahjoitus Suomen ja Syyrian lapsille ja nuorille


20.12.2013

SOK:n hallintoneuvosto on myöntänyt yhteensä 25 000 euron joululahjoituksen lasten ja nuorten kanssa toimiville järjestöille. Avustusten pääpaino on erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarkoitetussa harrastetoiminnassa sekä niiden lapsiperheiden tukemisessa, joissa lapsi tai vanhempi on sairastunut. Kotimaan lisäksi S-ryhmä tukee Syyrian sodan jaloissa eläviä lapsia.

Syrjäytymisen ehkäisyssä S-ryhmän uutena kohteena on Tukikummit-säätiö, joka tukee Kirkon diakoniarahaston kautta Suomessa syrjäytymisvaarassa olevien, erityisesti yksinhuoltajaperheiden lasten ja nuorten harrastuksia. Tukea ei anneta rahana, vaan sillä maksetaan mm. harrastusmaksuja ja -välineitä.

Harrastetoimintaa tuetaan myös Suomen Lions-liiton Skeba – nuorten bändiskaba 2014 -kilpailun kautta. Liitto käyttää tuen kilpailun semifinaalien ja loppukilpailun järjestämiseen sekä voittajien palkintoihin ja matkakuluihin. Esikarsinnat järjestetään 12 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

S-ryhmä jatkaa myös Pelastakaa Lapset ry:n tukemista. S-ryhmän avustus käytetään ennakoiviin tukitoimiin huostaanottojen välttämiseksi. Yhdistys auttaa Suomessa vähävaraisten perheiden lapsia harrastusten pariin sekä ammattikoulu- ja lukio-opintoihin.

Merkittävä osa S-ryhmän joululahjoituksista menee terveysalan järjestöille niiden lapsiperheiden tukemiseen, joissa lapsi tai vanhempi on sairastunut. S-ryhmän uusi tukikohde Munuais- ja maksaliitto ry käyttää saamansa tuen perhepäivien järjestämiseen. Perhepäivien tarkoituksena on antaa aikuispotilaiden perheiden lapsille mahdollisuus virkistymiseen sekä kertoa heille, etteivät he ole vaikeassa tilanteessa yksin.

S-ryhmä jatkaa myös Sairaalaklovnit ry:n sairaalaklovnitoiminnan tukemista. Sairaalaklovnien artistit kiertävät lastenosastoilla ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän omaisiaan. Klovnit vierailevat kaikissa Suomen yliopistollisissa sairaaloissa.

Uutena tukikohteena S-ryhmä tukee myös päiväkotien ja koulujen kestävän kehityksen edistämistä. Suomen ympäristökasvatuksen Vihreä lippu -hankkeessa päiväkotien lapset ja aikuiset oppivat yhdessä vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormitustaan. Ohjelman piirissä on päivittäin lähes 100 000 lasta, nuorta ja aikuista.

Kotimaan tuen lisäksi S-ryhmä tukee Kirkon Ulkomaanavun kautta Syyrian sodan pakolaisia kolmella pakolaisleirillä. Työ leireillä keskittyy pääosin lapsiin. Heille opetetaan hyödyllisiä ja välttämättömiä taitoja, kuten yhteispeliä, tiiminrakentamista ja rauhanomaisia ratkaisumalleja esimerkiksi liikunnallisten aktiviteettien avulla.

SOK jatkaa myös Maanpuolustuksen Tuki ry:n tukemista.

Lisätietoja:

Juhani Ilmola, edunvalvontajohtaja, SOK, puh. 010 76 80268