SOK ja WWF etsivät tekoja ruokahävikin hillitsemiseen


26.02.2013

Ruoan arvostuksen lisääminen ja kuluttajien tietoisuuden parantaminen nousivat SOK:n ja WWF:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa keinoiksi pienentää ruoan hävikkiä. Tiistaina joukko asiantuntijoita, bloggareita, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita ja kuluttajia istui saman pöydän ääreen pohtimaan tapoja, joilla kuluttajat voisivat vähentää ruokahävikkiä.

Tilaisuudessa pohdinnan alla olivat muun muassa perheiden ruokainventaariohetket, ruokatähteitä hyödyntävä kokkiohjelma, myymälöiden neuvontapalvelut ja alennustuotteiden arvostuksen nostaminen. S-ryhmä lähtee omalta osaltaan kehittämään ideoita eteenpäin ja pyrkii auttamaan kotitalouksia ruokahävikin pienentämisessä.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n arvion mukaan kotimaisen elintarvikeketjumme ruokahävikki on vuodessa vajaat 400 miljoonaa kiloa. Ruokaketjun eri osista eniten hävikkiä syntyy kotitalouksissa, joissa heitetään pois vuosittain yhteensä 120–160 miljoonaa kiloa alun perin syömäkelpoisia elintarvikkeita.

S-ryhmän tavoitteena on tehostaa omaa toimintaansa ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi. Ryhmässä onkin tehty johdonmukaisesti työtä ruokahävikin vähentämiseksi jo usean vuoden ajan.

Hyvä tilaus -toimitusketjun hallinta takaa tuotteiden kiertonopeuden niin, että hävikin määrä on mahdollisimman vähäinen. Myös pakkauksia on kehitetty yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa niin, että tuote kestää logistisen ketjun, eikä päädy jätteeksi ennen aikojaan. Jotta tuotteet säilyisivät tuoreina ja hyväkuntoisina mahdollisimman pitkään, varastojen kiertonopeutta ja lämpötilan hallintaa kehitetään jatkuvasti.

Myyntiin suhteutettu S-ryhmän päivittäistavarakaupan ruokahävikki on ollut laskussa viimeisten viiden vuoden ajan. Vuonna 2012 sen määrä oli noin 33 000 tonnia.  

Tiistainen tilaisuus aloitti SOK:n ja WWF:n yhteistyössä järjestämien roundtable-tilaisuuksien sarjan. Tilaisuudet kokoavat yhteen SOK:n vastuullisuusohjelmassa määriteltyihin keskeisiin teemoihin liittyviä sidosryhmiä keskustelemaan niihin liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä ja ratkaisumalleista.

SOK:n ja WWF:n yhteistyön tavoitteena on edistää S-ryhmän vastuullisuutta ennen kaikkea luonnonvarojen kestävässä ja resurssitehokkaassa käytössä sekä luoda edellytyksiä SOK:n toimimiseen kaupan toimialalla vastuullisuuden edelläkävijänä Suomessa. Lisäksi tarkoitus on avartaa molempien osapuolten käsitystä kaupan toimialaan kohdistuvista odotuksista ja tukea WWF:n toimintaa luonnonvarojen kestävän käytön edistämisessä sekä ilmastokysymyksen ratkaisemisessa.