Taksvärkki-paikkoja S-ryhmän osuuskaupoista


19.08.2015

Osa S-ryhmän osuuskaupoista tarjoaa jälleen Taksvärkki-paikkoja ja mahdollisuuden nuorille tutustua erilaisiin kaupan alan töihin.

Eri toimipaikkoihin otettavien taksvärkkiläisten määrä vaihtelee sen mukaan, miten toimipaikan työtilanne mahdollistaa nuoren ohjaamisen hänen työtehtävissään. Nuoren kannattaa ottaa reippaasti yhteyttä suoraan toimipaikan esimieheen hyvissä ajoin ennen varsinaista Taksvärkki-päivää.

Taksvärkki ry:n kampanja ”Koulutus murtaa muureja” tukee tänä lukuvuotena Nepalin koulujen oppilaskuntien toimintaa. Taksvärkki-keräyksellä autetaan nuoria perustamaan oppilaskuntia kyläkouluihin kuuden piirikunnan alueella Nepalissa. Oppilaskunta-aktiivit muuttavat asenteita tekemällä vaikuttamistyötä, kehittävät kouluissa puhtaan veden jakelua ja vessoja sekä tukevat heikko-osaisimpia.

Viime lukuvuonna suomalaiset nuoret keräsivät Taksvärkissä noin 180 000 euroa, joka käytetään katulasten ja -nuorten koulutuksen ja turvallisen arjen edistämiseen monivuotisessa hankkeessa Sambiassa ja Keniassa. Taksvärkki-keräykseen 2014–2015 osallistui Suomessa noin 21 000 nuorta.

Vuosittaisen kampanjan järjestää Taksvärkki ry. Taksvärkki-keräyksessä yläkoululaiset, lukiolaiset ja muut toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat lahjoittavat päivän palkan kehitysyhteistyöhön Taksvärkki ry:lle. Samalla nuoret pääsevät tutustumaan työelämään.