Tekstiilit kiertoon HOK-Elannon Sokoksissa ja Prismoissa


22.11.2017

Vaatteita ja kodintekstiilejä heitetään pois Suomessa noin 71 miljoonaa kiloa vuodessa. Suoraan sekajätteeksi päätyi noin 55 miljoonaa kiloa eli noin 77 %. Jokainen suomalainen ohjaa joka vuosi noin 10 kiloa tekstiilejä suoraan roskiin.

S-ryhmän toukokuussa 2017 teettämän kierrätyskyselyn perusteella vain 44 % vastaajista kierrättää käytettäväksi kelpaamattomat tekstiilit. Suurimmaksi kierrätystä hankaloittavaksi syyksi nimettiin liian kaukana olevat kierrätyspisteet.

Sokos toi keräyspisteet keskustaan ja Kannelmäkeen

HOK-Elannon Sokoksissa Helsingin keskustassa ja kauppakeskus Kaaressa avattiin marraskuussa tekstiilikeräyspisteet, jotka tarjoavat asiakkaille konkreettisen mahdollisuuden tukea kiertotaloutta ja edistää käyttökelpoisten tekstiilien kierrätystä ja uusiokäyttöä. 

Keräyslaatikot vastaanottavat ehjiä ja rikkinäisiä vaatteita ja muita kodin tekstiilejä. Keräykseen voi toimittaa myös erilaisista materiaaleista valmistettuja vöitä, kenkiä ja laukkuja.

HOK-Elannon yhteistyökumppani keräyksessä on suomalainen jätehuoltoyhtiö Remeo. Remeo on mukana tekstiilien kierrätykseen keskittyvässä Telaketju-hankkeessa, joka tutkii tapoja edistää kotimaista poistotekstiilien kierrätystä paikallisesti esimerkiksi kehittämällä tekstiilien lajitteluteknologiaa.

Yksittäiset tekstiilit kiertoon Prismoista

Myös HOK-Elannon Prismoissa kierrätetään jatkossa sellaiset tekstiilit, jotka syystä tai toisesta on poistettu myynnistä. Sekä nämä Prismoista erilliskerätyt tekstiilit, että Sokoksiin päätyneet asiakkaiden tekstiilit toimitetaan Hollantiin isoina keräyserinä, jolloin kuljetusten ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi tekstiilikiloa kohden.
Noin puolet yhteistyöyritys Boer Groupille toimitetuista tekstiileistä päätyy myyntiin second hand
-kauppoihin sellaisenaan. Kuluneista ja käyttökelvottomista vaatteista ja tekstiileistä tehdään muun muassa öljynimeytysmattoja sekä istuintäytettä autoteollisuudelle. Tekstiilit, joita ei voida enää uusiokäyttää materiaalina, hyödynnetään energiana.

Kynsilakka on vaarallinen jäte

Harva tunnistaa tavallista kynsilakkaa vaaralliseksi jätteeksi. Oikea osoite vanhentuneelle kynsilakalle on kuitenkin vaarallisen jätteen keräyspaikka. HOK-Elannon Emotionit ja Sokokset vastaanottavat marraskuun puolivälistä aina vuoden loppuun saakka asiakkaiden vanhentuneet kynsilakat. Kampanjalla halutaan lisätä kuluttajien tietoa vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja tuotteiden oikeaan lajittelusta.
Kerätyt kynsilakat käsitellään Ekokemillä korkeapolttouunissa, joka on suunniteltu vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Tärkeä osa prosessia on savukaasujen puhdistus. Käsittely on ympäristölle vähemmän haitallinen kuin niiden poltto normaalin sekajätteen yhteydessä.


Lisätietoja:
laatu- ja ympäristöpäällikkö Satu Kattilamäki, p. 010 76 60651
etunimi.sukunimi@sok.fi