Tiedonanto: Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston kevätkokous


Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston kevätkokous - Kungörelse: Helsingfors Handelslag Elantos fullmäktiges vårmöte

29.03.2021

Tiedonanto

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON

kevätkokous pidetään tiistaina 13. päivänä huhtikuuta 2021 alkaen klo 18.00. Kokous lähetetään HOK-Elannon kokoustilasta osoitteesta Tripla Workery West, 11. krs, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki.

Koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi kokoukseen osallistutaan ensisijaisesti etäyhteyden kautta.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Sääntöjen 12. kohdassa mainitut, kevätkokoukselle kuuluvat asiat
  • HOK-Elannon sääntöjen 12. kohdan 1. momentin ja 19. kohdan 1. momentin muuttaminen
  • Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Helsingissä 29.3.2021

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Heli Puura
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

vårmöte hålls tisdagen den 13 april 2021 från kl.18.00. Mötet skickas från HOK-Elantos konferensrum på Tripla Workery West, 11:e våningen, Firdogatan 2 T 111, 00520 Helsingfors.

Till följd av undantagstillståndet som orsakats av coronavirus-pandemin, man deltar i mötet i första hand på distans.

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Vårmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkten 12. i stadgarna
  • Ändring av HOK-Elantos stadgar 12. punkten 1. momentet och 19. punkten 1. momentet
  • Styrelsens svar på fullmäktiges motioner

Helsingfors 29.3.2021

På uppdrag av förvaltningsrådet

Heli Puura
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.