Tiedonanto: HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS


16.04.2019

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON

kevätkokous pidetään tiistaina 23. päivänä huhtikuuta 2019 alkaen klo 18.00 HOK-Elannon kokoustiloissa, Kaupintie 14, 00440 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, kevätkokoukselle kuuluvat asiat
  • Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Helsingissä 15.4.2019

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Jorma Bergholm
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet

 

16.00

800×600

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

 HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

vårmöte hålls tisdagen den 23 april 2019 från kl. 18.00 på HOK-Elanto, Krämarvägen 14, 00440 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Vårmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkt 12 i stadgarna
  • Styrelsens svar på fullmäktiges motioner

Helsingfors den 15.4.2019

På uppdrag av förvaltningsrådet

Jorma Bergholm
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.