Tiedonanto: Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston syyskokous


Kungörelse: Helsingfors Handelslag Elantos fullmäktiges höstmöte

13.11.2023

Tiedonanto

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston syyskokous pidetään tiistaina 28. päivänä marraskuuta 2023 alkaen klo 18.00 Ässäkeskuksen auditoriossa, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, syyskokoukselle kuuluvat asiat
  • Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Helsingissä 13.11.2023

 

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

 

Heli Puura

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

 

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

Helsingfors Handelslag Elantos fullmäktiges höstmöte hålls tisdagen den 28 november 2023 från kl.18.00 i Ässäkeskus auditorium, Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors.

 

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Höstmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkten 12 i stadgarna
  • Styrelsens svar på fullmäktiges motioner

I Helsingfors 13.11.2023

 

På uppdrag av förvaltningsrådet

 

Heli Puura

Förvaltningsrådets ordförande

 

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.