Tiedonanto: HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON


11.11.2016

syyskokous pidetään tiistaina 13. päivänä joulukuuta 2016 alkaen klo 18.00 Ässäkeskuksen auditoriossa, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, syyskokoukselle kuuluvat asiat
   
 • Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa 26.4.2016 tehtyihin aloitteisiin
   
 • Osuuskaupan sääntöjen kohtien 4, 26, 29 ja 31 muuttaminen, toinen käsittely

 

Helsingissä 11.11.2016

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Jorma Bergholm
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

 

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

höstmöte hålls tisdagen den 13 december 2016 från kl. 18.00 i auditoriet vid Ässäkeskus, Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

 • Höstmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkt 12 i stadgarna
   
 • Styrelsens svar på motionerna gjorda under fullmäktiges möte den 26.4.2016
   
 • Ändring av punkterna 4, 26, 29 och 31 i handelslagets stadgar, andra behandlingen
   

Helsingfors den 11.11.2016

På uppdrag av förvaltningsrådet

Jorma Bergholm
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.