Tiedonanto: Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston kevätkokous


30.03.2020

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON

kevätkokous pidetään postikokouksena huhtikuussa 2020 koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen.

Päätökset kirjataan 14.4.2020.

Postikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, kevätkokoukselle kuuluvat asiat
  • Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Helsingissä 30.3.2020

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Jorma Bergholm
hallintoneuvoston puheenjohtaja

Postikokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

vårmöte arrangeras som postmöte på grund av de exceptionella förhållanden som förorsakas av coronaviruset.

Besluten registreras den 14.4.2020.

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Vårmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkt 12 i stadgarna
  • Styrelsens svar på fullmäktiges motioner

 

Helsingfors den 30.3.2020

 

På uppdrag av förvaltningsrådet

Jorma Bergholm
förvaltningsrådets ordförande

 

Till postmötet kallas fullmäktiges medlemmar.