TuuliWatti rakentaa tuulivoimapuiston Salon Märynummelle


03.10.2013

Suomen tähän asti tehokkaimmat tuulivoimalat nousevat Salon Märynummelle ensi vuonna, kun TuuliWatti Oy rakentaa alueelle kolme teholtaan viiden megawatin voimalaa. Samalla kotimaisessa puhtaan tuulivoiman tuotannossa otetaan käyttöön aivan uudenlainen yhteistyömalli: TuuliWatti rakentaa yhden voimaloista paikalliselle Restuuli Oy:lle.

TuuliWatti on Suomen johtava tuulivoima-alan toimija ja edelläkävijä, joka panostaa toiminnassaan uusimpaan teknologiaan. Yhtiö rakentaa nyt Märynummelle Suomen ensimmäiset 5 megawatin tuulivoimalat, joiden yhteenlaskettu vuosituotanto vastaa noin 16 500 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta.

Yhtiö tuottaa kustannustehokkaasti tuulisähköä eri puolilla maata yhteistyössä tuulivoimamyönteisten kuntien kanssa. Salossa hankeyhteistyöhön on saatu mukaan myös aktiivinen paikallinen yrittäjä Restuuli Oy, jonka omistukseen ja operoitavaksi tulee yksi rakennettavista voimaloista.

– Tuulivoimasta on kehittynyt uusi merkittävä suomalainen maaseutuelinkeino, joka parantaa kuntien elinvoimaa. Se on paikallisesti merkittävä työllistäjä ja hyvinvoinnin tuottaja. Salossa tämä on kuitenkin viety aivan uudelle tasolle. Paikallisten yrittäjien omistama Restuuli Oy tekee kanssamme suomalaista uusiutuvan energian historiaa ja rakentaa osaltaan Salon seudun tulevaisuuden menestystä, toteaa TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen.

Tuulivoima työllistää ja kehittyy nopeasti

Tuulivoimaloiden kehitys on ollut nopeaa. TuuliWatin ensimmäisen vuonna 2009 rakennetun 3 megawatin voimalan pyyhkäisykorkeus on 150 metriä. Tällä hetkellä rakennusvaiheessa olevien Porin 4,5 megawatin voimaloiden pyyhkäisykorkeus on jo 204 metriä.

– Tuulivoima on kansantaloudellisesti kannattavaa ja sen ympäristöhyödyt ovat kiistattomat. Vastoin vanhentuneita käsityksiä Suomessa on ihanteelliset tuuliolosuhteet ja paljon potentiaalia tuulivoiman tuotannolle. Alan teknologia on kehittynyt nopeasti viime vuosina ja uusien suurvoimaloiden etuna ovat mm. pienemmät ympäristövaikutukset suhteessa niiden tuottamaan energiaan. Esimerkiksi 2009 rakennettuihin voimaloihin verrattuna tällaisia 5 megawatin voimaloita tarvitaan nyt puolet vähemmän saman energiamäärän tuottamiseksi, Jari Suominen linjaa.

Tuulivoima on kotimaista päästötöntä lähienergiaa, joka vähentää Suomen riippuvuutta energian tuonnista. Euroopassa tuulivoiman tarjoamiin mahdollisuuksiin parhaiten on tarttunut Saksa, jossa on yli 20 000 voimalaa. Uuden energiateknologian kehittäminen onkin luonut maahan runsaasti uusia työpaikkoja ja parantanut sen kilpailukykyä. Tuulivoima työllistää Saksassa jo nyt noin 100 000 henkeä. Myös Suomessa tuulivoima on keskiössä uusiutuvan energiateknologian yrityskentässä. Työpaikkoja syntyy lisää koko ajan suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon.

Tuulivoimasta on tullut osa arkea ja elinympäristöä

Suomen Tuulivoimayhdistys julkisti juuri neljässä tuulivoimakunnassa teettämänsä asukaskyselyn tulokset. Tutkimuksella haluttiin selvittää, mitä mieltä asukkaat ovat tuulivoimahankkeista niiden valmistuttua. Tulokset osoittavat, että asukkaat ovat sopeutuneet hyvin tuulivoimaan, siitä ei koeta olevan haittaa ja sitä toivotaan lisääkin omaan asuinkuntaan.

 – Tutkimuksen mukaan tuulivoimakunnissa tuulivoima on hyväksytty osaksi arkea ja elinympäristöä, toteaa STY:n toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.