Työterveyslaitokselta uutta tutkimustietoa tuulivoimaloiden melusta


15.09.2015

Tuulivoimaloihin liittyvien äänien häiritsevyydestä julkistettiin tänään 15.9. uusi tutkimus. Työterveyslaitos tutki Iin Olhavan tuulivoima-alueen lähiasukkaiden kokemuksia tuulivoimaloiden melun häiritsevyydestä. Tutkimukseen osallistui 92 taloutta niistä 189 taloudesta, jotka sijaitsivat alle 2 km tuulivoimaloista.

Vastaajista alle 2 prosenttia koki melun häiritsevän melko paljon tai erittäin paljon asuntonsa sisätiloissa, 5 prosenttia koki melun häiritsevän jonkin verran ja 93 prosenttia vastaajista ei kokenut melun häiritsevän lainkaan.

”Iin Olhavassa on 11 voimalaa, joiden nimellisteho on 3,0–3,3 MW. Maailmalla on tehty vielä vähän tutkimuksia tuulivoima-alueilta, joissa voimaloiden koko on näinkin suuri. Häiritsevyys oli kaiken kaikkiaan alhaisella tasolla. Äänitaso selitti häiritsevyyttä heikosti. Paremmin häiritsevyyttä selittivät mm. yksilöllinen meluherkkyys, voimalan näkyminen pihamaalle/sisälle ja huolet tuulivoimamelun terveysvaikutuksista”, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Valtteri Hongisto.

Työterveyslaitoksen tutkimus