Vaalityö HOK-Elannon toimipaikoissa


11.03.2019

HOK-Elannon hallinnossa on mukana lähes kaikki poliittiset puolueet, joita osuuskauppa kohtelee mahdollisimman tasapuolisesti. Koska kaikkien halukkaiden esiintymisiin ei ole mahdollisuutta tarjota tilaa, on ehdokkaiden vaalityö HOK-Elannon toimipaikoissa rajoitettua. HOK-Elanto ei tue puolueiden eikä yksittäisten ehdokkaiden vaalityötä. Toimipaikan seinien sisällä ei saa tehdä vaalityötä eikä kiinnittää vaalimainoksia.

Ulkoalueilla ja Prismakeskuksissa vaalityötä voi tehdä, mutta se pitää suunnitella toimipaikkojen esimiesten kanssa yhteistyössä niin, että se ei aiheuta vaaratilanteita, ei häiritse asiakkaiden asiointia eikä aiheuta haittaa liiketoiminnalle. Esimerkiksi inva-autopaikkoja ei voi ottaa pois käytöstä eikä kulkuväyliä tukkia.

ABC-ketju on tehnyt linjauksen, että turvallisuussyistä ABC-asemien parkkipaikoilla ei voi järjestää vaalitilaisuuksia. Ravintoloissa mahdollisesti järjestettävien vaalitilaisuuksien hinnat ja ehdot ovat samat kuin muillekin asiakasryhmille.

Ehdokas voi olla yhteydessä haluamansa toimipaikan päällikköön. Yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme hok-elanto.fi. HOK-Elannon ja S-ryhmän sisäisiä viestintäkanavia (mm. Workplace, sähköposti, ilmoitustaulut) ei saa käyttää vaalityöhön. HOK-Elannon jäsenrekisterin tietoja ei ole mahdollista käyttää ehdokkaiden vaalityössä.