Vähemmän hävikkiä – enemmän ruoka-apua


13.12.2013

Ruokahävikki on puhuttanut vuonna 2013.

Vähittäis- ja tukkukaupoissa hävikkiä kertyy 12–14 kiloa jokaista suomalaista kohti vuodessa, ja ravintoloissa hieman enemmän. Lisäksi me heitämme syömäkelpoista ruokaa kotona roskiin noin 23 kiloa vuodessa. Kun ruokaa heitetään menemään, ovat kaikki sen tuotannosta aiheutuneet ympäristökuormitukset olleet turhia.

Lue lisää oheisesta HOK-Elannon ympäristökatsauksesta.